Osrednje dogajanje je bilo namenjeno naravoslovju ter vzgoji za zdrav življenjski slog otrok, udeležilo pa se ga je več kot 160 predstavnikov ekovrtcev iz vse Slovenije. Tematski  poudarki so sloneli na vzgojnem procesu spoznavanja narave ter razvijanju otrokovih sposobnosti za aktivno in ustvarjalno vključevanje v okolje, v katerem živi, pa tudi vzgoji za racionalno ravnanje z naravnimi viri, kot so voda, hrana in energija.