»Vsekakor je izolacija poševne strehe s stekleno volno ena najboljših in najbolj ekonomičnih aplikativnih rešitev. Naša ocena je, da steklena volna ta segment v novogradnji in pri obnovi obstoječih objektov v Sloveniji pokriva približno 80-odstotno. Seveda pa je najpomembnejše, da so se standardi te rešitve tudi v zakonodajnem okviru dvignili na zelo visoko raven. Vesel sem, ko danes lahko praktično pri vsaki poševni strehi v praksi vidimo, da gre za natančno izdelavo celotnega sistema strehe in izolacije. S tem mislim uporabo folij, ustrezno debelino izolacije in natančno izvedbo. Pri tem moram poudariti, da je Slovenija ena izmed držav, kjer se visoki standardi dejansko izvajajo. Žal to ni praksa v preostalih državah, predvsem južneje od nas, kjer bomo imeli še veliko dala za doseganje takšnih ravni,« pravi Igor Kržan.

dom301_ursa_krzan.jpg

Prednosti Urse

Prvotna proizvodnja je pred 30 leti obsegala 7000 ton na leto, leta 1993 16.000, leta 2001 pa ste proizvedli 24.000 ton steklene volne na leto. Kako je danes s proizvodnjo? Verjetno se težave gradbene panoge močno poznajo tudi v vašem podjetju.
»Zmogljivost tovarne je bila na samem začetku 5000 ton in res je, da je bilo v prvem letu proizvodnje (1983) proizvedenih 3870 ton izdelkov. Za našo proizvodnjo je značilno, da neprenehoma proizvajamo stekleno zmes od štiri do sedem let. Ob vsaki prekinitvi pa se mora talilna peč obnoviti in takrat se največkrat seveda tudi povečuje obseg proizvodnje in izvede modernizacija proizvodnje. Danes teoretična zmogljivost znaša 28.000 ton, letno pa proizvedemo od 24.000 do 26.000 ton izdelkov.
Izredno zanimiv podatek je, da smo v tridesetih letih proizvedli 485.000 ton izdelkov, ki smo jih prodali v približno 25 državah v Evropi in širše.
Strategija podjetja URSA je razvoj izdelkov in aplikativnih rešitev za toplotno in zvočno izolacijo iz steklene volne in ekstrudiranega polistirena (XPS-a). Zaradi tega smo seveda povsem navezani na gradbeništvo, ki pa je po letu 2008 zašlo v globoko krizo. Obseg novogradenj se je na naših tradicionalnih trgih praktično prepolovil, obnavljanje objektov pa se je povečalo. Seveda obnova objektov ni mogla nadomestiti izpada celotnega povpraševanja. Za zadnje obdobje je značilen tudi cenovni pritisk konkurence, saj proizvodne zmogljivosti niso izkoriščene. Te razmere so se seveda negativno odrazile tudi v našem poslovanju. Za premagovanje teh razmer stalno prilagajamo in izboljšujemo procese, organiziranost in stroškovno učinkovitost.«

Velika prednost izolacije iz steklene volne je ta, da jo lahko stisnemo in zmanjšamo volumen, kar je pomembno pri prevozu. Vendar to ni edina prednost izolacij iz steklene volne. Katere so še?
»Na prvem mestu seveda odlična toplotna izolativnost (vse do 0,032 W/mK), potem odlična zvočna izolativnost, ne smemo pozabiti na to, da steklena volna dosega med izolacijskimi materiali najboljše razmerje med potrebno energijo za njeno proizvodnjo in energijo, ki se prihrani z njeno vgradnjo (1:240). Potem so tu še enostavna vgradnja (fleksibilnost, lahkost) in skoraj nič odpada (prilagodljivost neravninam, izrezom itd.) ter seveda najboljši razred reakcije na ogenj (A1 – negorljivo).«

Izolacije iz steklene volne so posebno primerne za izoliranje poševnih streh in stropov, suhomontažnih konstrukcij in kot kontaktna izolacija za izoliranje nižjih objektov, v prezračevani in obešeni različici fasade pa te izolacije nimajo omejitev glede višin. Verjetno pa je glavno področje uporabe steklene volne streha.
»Zaradi izredno dobrih mehanskih lastnosti (elastičnost in lahkost materiala) ter odličnih toplotnoizolativnih lastnosti pri majhnih debelinah se toplotna izolacija iz steklene volne najpogosteje uporablja za izolacijo poševnih streh in hladnih podstrešij, kjer se toplotna izolacija položi na ploščo. Toplotna izolacija iz steklene volne se ravno zaradi omenjenih lastnosti uporablja tudi pri izolaciji predelnih sten, fasad in tal. Toplotna in zvočna izolacija iz steklene volne se pogosto uporablja tudi za zaščito pred motečim zvokom. Naj omenim le to, da se uporablja v prostorih za absorpcijo zvoka, ki se širi po zraku, ter v talnih konstrukcijah, kjer se preprečuje prenos udarnega zvoka.«

Fazni zamik in zvočni izolator

Zadnja leta se močno poudarja fazni zamik konstrukcije. Ta naj bi bil pri klasičnih toplotnih izolacijah za streho, kot je na primer steklena volna, nekoliko slabši kot pri nekaterih drugih trdnejših materialih. To sicer drži, vendar streha je vendarle sistem. Se motim?
»Vaša trditev ne drži v celoti. Faznega zamika dejansko še nihče ni izmeril, ampak so vse trditve osnovane na osnovi mase materiala in specifične toplote. Zaradi vgrajevanja prezračevalnih slojev v strehah se slika o masah zagotovo spremeni, saj konstantno kroženje zraka neposredno pod kritino zagotovo spremeni potek faznega zamika toplote. Po različnih računskih modelih je celo boljše, da je streha toplotno zaščitena s stekleno volno, saj na letni ravni porabimo manj energije za ogrevanje in hlajenje objekta. Kroženje zraka neposredno pod kritino pa zagotovo spremeni potek faznega zamika toplote.«

Steklena volna kot zračen material na prvi pogled naj ne bi imela tako dobrih zvočnoizolativnih vrednosti, dejstva pa so drugačna.
»Steklena volna je eden najustreznejših materialov za zvočno izolacijo in je prav zaradi svoje vlaknaste strukture odličen material za absorpcijo zvoka, ki se širi po zraku, kot tudi udarnega zvoka. S svojo strukturo vlaken, med katere je ujet zrak, omogoča, da se zvočno valovanje ujame med vlakna in se z odboji med vlakni v materialu absorbira. Toplotna in zvočna izolacija URSA je odličen material za blaženje hrupa v slišnem območju zvočnega valovanja med 500 in 2000 Hz.«

Vaše podjetje je bilo pred leti vodilno v visokem prometu na zaposlenega. Tako je na prestopu stoletja to dosegalo kar okoli 150.000 evrov na zaposlenega. Kako je s tem danes in seveda, koliko zaposlenih je danes v podjetju?
»Stalne izboljšave v proizvodnem procesu in investiranje v produktivnejša sredstva nam omogočajo, da je prodaja v lanskem letu na zaposlenega narasla na 193.000 evrov. Trenutno je v podjetju zaposlenih 142 delavcev. Mislim, da se lahko pohvalimo, da precejšnja sredstva vlagamo v izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev ter nenehno izpopolnjujemo poslovne procese, kar nam tudi v teh kriznih razmerah omogoča razmeroma uspešno poslovanje.«

Kako je danes s proizvodnjo, izvozom in prodajo na domačem trgu?
»Znotraj koncerna zagotavljamo, da naša proizvodnja nenehno poteka, in načrtujemo proizvodnjo na ravni preteklega leta. Obseg proizvodnje je po načrtih zagotovljen vse do leta 2015, ko bomo morali izvesti obnovitev steklarske peči, predvidevamo tudi nekaj tehničnih izboljšav. Prodaja na domačem trgu poteka skladno z letnim načrtom, ki pa je, glede na trenutne razmere v Sloveniji, še posebno na področju gradbeništva, že predvideval znižanje prodaje. Seveda pa na slovenskem trgu prodamo približno 10 odstotkov proizvodov, vse drugo izvozimo na naše tradicionalne trge, to je v Italijo, Avstrijo, Hrvaško, Bosno, Romunijo, Bolgarijo, Srbijo, Makedonijo, na Kosovo ter v Grčijo in Albanijo.«

Pri vaši proizvodnji je poraba energije velika, prav tako tudi izpusti. Vendar moramo pri izolaciji upoštevati tudi prihranke energije in izpustov, ki jih dosežemo z uporabo izolacije. Se to upošteva, kar bi bilo pričakovano, ali pa se glede izpustov upošteva le goli proizvodni proces?
»Pri izpustih se upošteva zgolj goli proizvodni proces. Zaradi pozitivnih učinkov uporabe izolacije na zmanjšanje emisij CO2 v proizvodnem procesu nismo s strani zakonodaje deležni nikakršnih ugodnosti glede poravnavanja obveznosti zaradi emisij CO2 iz proizvodnega procesa.«

30 let

30-letnica je zagotovo obletnica, ki se je je treba spomniti. Kako jo boste zaznamovali?
»Trideset let uspešnega delovanja je zavidljiv jubilej. Zaznamovali ga bomo časom primerno. Najprej seveda želimo o tem obvestiti širšo in ožjo javnost. Načrtujemo tudi krajšo prireditev z dnevom odprtih v naši tovarni v Novem mestu, ki bo namenjena druženju zaposlenih in nekdanjih zaposlenih z lokalno skupnostjo, prav tako bo z jubilejem povezan tudi del marketinških aktivnosti. Tako bomo recimo ob tej priložnosti občini Novo mesto donirali 800 kvadratnih metrov visokokakovostne izolacije za energijsko sanacijo strehe občinskega objekta in s tem utrdili naš družbeno odgovoren položaj v lokalni skupnosti. Še posebno bo slovesno na naši interni prireditvi, ko se bomo našim sodelavcem, posebno tistim, ki so v podjetju zaposleni od njegovega začetka, zahvalili za njihovo sodelovanje, končali pa jo bomo s tradicionalnim piknikom za vse zaposlene.« (ak)