1.1. Dovoljena vlažnost podlage je za cementni estrih do 2,0 %, cementni estrih s talnim gretjem do 1,8 %, anhidritni estrih do 0,5 %, anhidritni estrih s talnim gretjem do 0,3 %, leseno podlago 9 ± 2 % ter za iverne in podobne plošče 9 ± 4 % / 8 ± 2 %.

Ustrezno osušenost objekta mora zagotoviti investitor (naročnik del). Polagalec ima pravico in dolžnost izmeriti vlago ter (po dogovoru) svetovati ali sodelovati pri izsuševanju ali izvedbi drugih ukrepov, ki zmanjšujejo vpliv vlage na lesene talne obloge (parket, laminat).

Polagalec ima po dogovoru z glavnim izvajalcem pravico po lastni presoji odložiti ali prekiniti dela, če oceni, da so razmere za delo neustrezne, vendar mora o tem poprej obvestiti investitorja oziroma naročnika del.

1.2. Estrih mora biti izdelan v skladu s predpisi:

– zagotovljeni morajo biti hidroizolacija, termoizolacija in zvočna izolacija ter ustrezne gradbene reže,

– ravnost in nivo podlage morata biti prilagojena zahtevam posamezne vrste talne obloge,

– površina za polaganje mora biti čista, kompaktna, ne pregroba, brez razpok ter ustrezno vpojna,

– temperatura podlage med polaganjem ter še 48 ur po polaganju mora biti med    15 in 18 stopinjami C.

Pri estrihih s toplovodnim talnim gretjem je treba pred vgradnjo izpeljati postopno ogrevanje po predpisanem protokolu o zagonu talnega gretja.

Ustrezno pripravljenost estriha mora zagotoviti investitor (naročnik del). Polagalec ima pravico in dolžnost vizualno preveriti zgoraj naštete parametre ter opozoriti na nepravilnosti. Polagalec v okviru svoje dejavnosti (po dogovoru) lahko sodeluje pri pripravi podlage ali njeni sanaciji.

1.3. Prostori in lesene talne obloge morajo biti primerno temperirani in aklimatizirani:

– prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, klima min. 15 do 18 stopinj C ter 50- do 60-odstotna relativna zračna vlaga,

– lesena talna obloga naj bo vsaj 48 ur pred polaganjem skladiščena v sredini prostora, v katerem bo položena,

– posamezni paketi lesene talne obloge se odpirajo tik pred pričetkom polaganja.

Ustrezne pogoje na objektu je dolžan zagotoviti investitor naročnik del. Izvajalec del je (če ni dogovorjeno drugače) dolžan blago dostaviti na objekt, investitor (naročnik del) pa ga je dolžan prevzeti s prevoznega sredstva in ga uskladiščiti v prostore, da se bo ustrezno temperiral. Če lesene talne obloge na objekt dostavi polagalec, je naročnik (investitor) dolžan nuditi vso pomoč in podporo pri uskladiščenju parketa. Za material, ki je uskladiščen na objektu, je odgovoren naročnik (investitor).

1.4. Naročnik je dolžan preveriti skladnost dobavljenega parketa z izborom. Material mora do polaganja ostati v originalni embalaži. Če se ta odpre, je treba parket še isti dan ponovno nepredušno zapakirati.

1.5. Dovoljena vlažnost parketa je 8 do 10 % ± 2 %. Parket, ki se vgrajuje v objekt, mora imeti vlažnost, ki naj bo čim bližje ravnovesni vlagi lesa glede na klimo objekta med obratovanjem objekta.

Polagalec je dolžan pred pričetkom del preveriti pogoje na objektu in vlažnost lesene talne obloge ter jih vpisati v prevzemni zapisnik.

1.6. Pred polaganjem lesenih talnih oblog morajo biti vsa ostala dela, razen vgradnje podbojev vrat, zadnje faze beljenja in fine montaže grelnih teles, zaključena. Našteta dela se lahko izvršijo po končanih podopolagalskih delih.

1.7. Prostori, kjer se izvaja polaganje podov, morajo biti zaprti. V njih se ne sme izvajati drugih del - ne sme biti drugih izvajalcev. Naročnik - investitor je dolžan polagalcu zagotoviti primerne delovne pogoje in dostop do energetskih priključkov.

1.8. Primopredaja del se opravi takoj po končanju polaganja.

Kaj moramo vedeti po polaganju

2.1. Po zaključku polaganja se po površini ne hodi ali se je kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

2.2. Položene lesene talne obloge v prvem obdobju po polaganju ni dovoljeno delno ali v celoti pokrivati ali je uporabljati kot odlagalno površino.

2.3. Prostor je treba zavarovati pred vstopom dodatne vlage. Po polaganju morajo biti zagotovljeni naslednje klimatske razmere:

temperatura prostora 15 do 25 stopinj C, relativna zračna vlažnost 50 do 60 %.

Brušenje in površinska zaščita neizgotovljenega parketa

3.1. Parket mora po položitvi mirovati od 5 do 14 dni (ocena izvajalca). V tem času se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala parket ali povzročila madeže (silikon, olje, apno itn.), previdnost pa velja tudi pri hoji po parketu.

3.2. Po fazi mirovanja parketa izvajalec oceni ali je zadoščeno vsem zahtevam za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezno rešitev. Morebitne dodatne stroške krije investitor (naročnik).

3.3. Upoštevati je treba točko 1.5., 1.6. in 1.7.

3.4. V prostoru, kjer dela potekajo, morajo biti doseženi naslednje razmere: temperatura prostora 15 do 25 stopinj C, relativna zračna vlažnost 50 do 60%, prostor ne sme biti prašen ali izpostavljen prepihu in soncu (senčenje), nanosi laka si sledijo v razmiku največ 48 ur.

3.5. Uporabnost lakiranih površin: glede na pohodnost najmanj 48 ur, glede na mehanske obremenitve najmanj 7 dni.

3.6. Ob prevzemu del ne smemo pričakovati brezhibno polakiranih površin, saj delovne razmere niso enakovredne tistim v lakirnici. Kakovost lakiranja se ocenjuje s stojne višine od vira svetlobe (DIN-standard).

Polaganje parketa na toplovodno talno ogrevanje

Lesene talne obloge niso primerne za polaganje na tla z električnim talnim ogrevanjem. Estrih mora biti položen po proizvajalčevih navodilih in standardih. Površina mora biti ravna, gladka, trdna in čista, estrih pa kompakten, suh in brez razpok. Cevi z ogrevalno vodo morajo biti položene vsaj 35 milimetrov pod površino estriha, da je razporeditev toplote enakomerna. Če cevi ne položimo dovolj globoko, lahko pri položeni leseni talni oblogi pospešimo nastajanje rež.

Največja dovoljena vlažnost za polaganje talne obloge je pri cementnem estrihu 1,8 % in pri anhidritnem estrihu 0,3 %.

Po predpisanem 21-dnevnem času mirovanja cementnega estriha (vsaj 7 dni pri anhidritnem) zaženemo ogrevalni sistem, ki ga opravimo po prikazanem postopku.

Ko vsebnost vlage v estrihu ustreza zahtevam za polaganje lesenih talnih oblog, lahko pričnemo s polaganjem. V nasprotnem primeru nadaljujemo s sušenjem pri temperaturi 40 stopinj C, dokler ni dosežena predpisana maksimalna vlaga v estrihu. Med sušenjem je treba zagotoviti zadostno zračenje (ne prepih!).

Pred polaganjem talne obloge temperaturo postopoma zmanjšujemo, dva do tri dni pred pričetkom del pa sistem ugasnemo oziroma vzdržujemo v prostoru temperaturo 18 stopinj C. Tri dni po tem, ko položimo talno oblogo, talno ogrevanje ponovno zaženemo s postopnim dviganjem do delovne temperature.

Temperatura površine ogrevanega estriha, na katerega je lesena talna obloga položena, ne sme preseči 25 stopinj C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50 in 60 %.

Jani Curl, Alpod