»Naše vloženo delo, trud in nepotrebni stroški so bili namerno povzročeni s poslančevo zlorabo zakonodajnega postopka EPA: 1798-VI v DZ za vnaprej dogovorjene že znane cilje vodstva Mestne občine Koper,« sta v zahtevku zapisala predsednik in podpredsednica sveta Krajevne skupnosti Ankaran Gregor Strmčnik in Barbara Švagelj.

Prepoved zlorabe pravic

Kot je med drugim zapisano v zahtevku, je eno izmed temeljnih načel prava prepoved zlorabe pravic. To je med drugim uzakonjeno tudi v obligacijskem zakoniku, kršitev katerega ima za posledico odškodninsko odgovornost kršitelja. Občina Ankaran v konstituiranju tako svoj zahtevek utemeljuje na nepogodbeni odškodninski odgovornosti poslanca Vogrina in v zvezi s tem odgovornosti DZ kot delodajalca za škodo, ki jo je Vogrin kot njegov zaposleni povzročil občini. Zahtevek utemeljujejo tudi z določili zakona o splošnem upravnem postopku in zakona o pravdnem postopku.

Strmčnik in Švagljeva v pozivu še pojasnjujeta, da jih je DZ februarja letos po Vogrinovi vložitvi predloga ukinitve občine pozval k podaji mnenja. V nadaljnjem postopku so med drugim pristopili tudi k oblikovanju strokovne argumentacije mnenja, s katerim so nasprotovali predlogu ukinitve, zato so pri Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani naročili izdelavo ustavno-pravnih vidikov predlagane zakonodajne novele. Prav oblikovanje pravnega mnenja je predstavljalo največji strošek, 23.600 evrov. Strokovno mnenje je na podlagi strokovne razprave v projektni skupini spisal Ciril Ribičič, v skupini pa sta bila še Lojze Ude in Rajko Pirnat.

Denar naj nakažejo v 15. dneh

Občina Ankaran v konstituiranju poslanca Vogrina in DZ poziva, naj znesek vseh stroškov v višini skoraj 26.000 evrov nakažeta Krajevni skupnosti Ankaran oz. Občini Ankaran v konstituiranju v 15 dneh od prejema poziva.

Občino Ankaran je leta 2011 z odločbo ustanovilo ustavno sodišče, organe za konstituiranje občine pa naj bi Ankarančani dobili z letošnjimi jesenskimi lokalnimi volitvami. Konstituiranje samostojne Občine Ankaran vseskozi spremljajo polemike, nasprotujejo ji predvsem v koprski mestni občini.

Februarja letos je nepovezani poslanec Ivan Vogrin v parlamentarni postopek vložil predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim je predlagal ukinitev občine Ankaran. Predlog je umaknil 10. aprila, nekaj ur po vložitvi omenjenega pravnega mnenja v DZ.