Vogrin je omenjen zakonski predlog v parlamentarno proceduro vložil februarja.

Predlog o ukinitvi občine Ankaran, ki jo je leta 2011 z odločbo ustanovilo ustavno sodišče, organe za konstituiranje občine pa naj bi Ankarančani dobili z letošnjimi jesenskimi lokalnimi volitvami, je Vogrin v medijih utemeljeval s potrebo po racionalizaciji lokalne samouprave, pri čemer naj se racionalizacija začne pri tisti občini, ki še ni ustanovljena.

Konstituiranju samostojne občine Ankaran vseskozi nasprotujejo v koprski mestni občini. Župan Boris Popovič je tako v predlogu sklepa občinskega sveta k današnji umaknjeni točki dnevnega reda povzel znane argumente, od tega, da je sporen že način ustanovitve občine Ankaran, do tega, da občina Ankaran ne izpolnjuje zakonskih pogojev za občino in da ni sposobna zagotavljati uresničevanja posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Med argumenti je župan nenazadnje navedel tudi interes širše regije in države po ohranitvi ozemeljske celovitosti Luke Koper.