Povzetek napotkov za izbiro prave toplotne črpalke in ponudnika

Velikokrat se pri izbiri toplotne črpalke naslanjamo le na pridobljene tehnične podatke, vendar pa je poleg izbire dobre toplotne črpalke zelo pomembna tudi izbira zanesljivega dobavitelja in monterja. V praksi se je žal izkazalo, da tudi če izberemo po podatkih najboljšo toplotno črpalko, to še ne zagotavlja, da bomo z njenim delovanjem in njeno učinkovitostjo zadovoljni.

Če izključimo možne okvare toplotne črpalke, se lahko pojavijo še naslednje napake ali težave:

– neustrezno dimenzionirana (izbrana) moč toplotne črpalke,

– toplotna črpalka ne dosega dovolj visokih ogrevalnih temperatur,

– neustrezna mesta postavitve toplotne (prevelik hrup),

– napake pri montaži,

– napake pri regulaciji celotnega ogrevalnega sistema v hiši (nezadostna regulacija ali neustrezne nastavitve),

– neustrezna tehnična pomoč za monterje in stranke,

– neodziven in/ali nestrokoven servis,

– servis, ki nima na zalogi ustreznih nadomestnih delov ali pa je čakalna doba zanje (npr. v hudi zimi, ko je treba zadevo rešiti najkasneje v enem dnevu) predolga.

Če si ogledamo samo toplotno črpalko, je treba preveriti:

– učinkovitost toplotne črpalke – grelno število (COP); pri zrak/voda rabimo podatek pri A2/W35 (ali 50) – zunanji zrak +2 °C, temperatura vode 35 °C (oz. 50 °C, če imamo radiatorje),

– hrup toplotne črpalke,

– poreklo toplotne črpalke (evropsko ali iz kitajske in podobnih držav),

– poreklo glavnih vgrajenih delov (so to deli renomiranih evropskih proizvajalcev ali drugi, cenejši),

– ali vgrajena regulacija omogoča ogrevanje celotnega ogrevalnega sistema (črpalke + ogrevalnih krogov, bojlerja, dodatnih virov, SSE ipd.) ali pa regulira samo toplotno črpalko,

– ali je upravljanje z regulacijo preprosto in s slovenskimi meniji, po možnosti tudi z dostopom preko interneta.

Zmote o učinkovitosti inverterskih toplotnih črpalk

V zadnjih štirih letih se je ponudba inverterskih »klima« toplotnih črpalk skokovito povečala (za faktor 10 in več). Z vsako ekstremno hitro rastjo pa se vedno pojavi kar nekaj težav za končne potrošnike. Na eni strani sicer dobijo nekaj cenejše toplotne črpalke, vendar gre znižanje cen večinoma tudi na račun njihove kakovosti in učinkovitosti. Več je tudi zavajanja končnih kupcev, in to tako nezavedno (ko ponudniki ne poznajo dovolj dejanskih zmogljivosti ponujanih TČ) kot zavedno, ko ponudniki navajajo lažne podatke in poskušajo tako pridobiti stranke.

Večina inverterskih toplotnih črpalk izhaja iz zunanjih enot klimatskih naprav, ki so bile prvenstveno dimenzionirane na hlajenje (manjši razmaki med lamelami in manjši uparjalniki), sedaj pa so se v okviru svojih dimenzij prilagojene tudi za ogrevanje. To sicer nima veliko vpliva, če smo v toplih krajih (npr. južna Primorska), medtem ko je pomembno za vse druge predele Slovenije s centralnim podnebjem, nizkimi zunanjimi temperaturami pozimi (tudi do –25 °C) in visoko vlago okrog temperature 0 °C. Pri zunanjih temperaturah pod +7 °C je namreč potrebno odtaljevanje uparjalnika in takrat se prične učinkovitost teh toplotnih črpalk zelo hitro zmanjševati. Ker večino časa potrebujemo bolj intenzivno ogrevanje pri zunanjih temperaturah pod to mejo, je za skupno porabo odločilno prav to področje. Da bi ponudniki tovrstnih toplotnih črpalk prikrili to pomanjkljivost, uporabljajo naslednje »trike«:

– navajajo COP samo pri pogojih A7/W35,

– navajajo grelno moč toplotnih črpalk pri pogojih A7/W35,

– navajajo COP pri 70 ali 50 odstotkih moči (npr. če deklarirajo moč toplotne črpalke z 12 kW, navajajo COP pri 8 kW moči, kar bi bilo v redu, če bi toplotno črpalko ponujali kot 8-kilovatno, in ne kot 12-kilovatno kot ostali),

– navajajo vodilni COP za neko majhno toplotno črpalko (moči 3 do 5 kW), ki je za večino hiš premajhna, in skušajo s tem podatkom zavajati, da imajo tudi njihove druge toplotne črpalke tako visok COP.

Dejstvo je, da sama inverterska tehnologija še ne prinese izboljšanja COP mapram on/off toplotnih črpalk, ampak morajo biti za to v našem podnebju prilagojeni še vsi drugi elementi. Drži pa, da so lahko te črpalke učinkovitejše (v primerjavi z on/off) pri zunanjih temperaturah nad 10 °C, saj lahko takrat delajo z zmanjšano močjo, hkrati pa je tedaj tudi uparjalnik dovolj velik za to moč.

Da pa bi eliminirali to pomanjkljivost, je nekaj vodilnih evropskih proizvajalcev že začelo izdelovati izboljšane tovrstne toplotne črpalke na osnovi Copellandovih kompresorjev. Je pa jasno, da so te črpalke večje in tudi dražje v primerjavi z vzhodnimi izvedbami.