Pri tem pridobivajo vse večji ugled drugim toplotne črpalke. Te so v zadnjem času močno razvili, izboljšali njihovo učinkovitost in jim polepšali tudi estetski videz, pred odločitvijo za nakup toplotne črpalke pa se še vedno pojavlja kopica vprašanj. Nanje odgovarjajo strokovnjaki podjetja Termo-tehnika, v katerem so razvili novo prepoznavno blagovno znamko Kronoterm. Na nekaj vprašanj so že odgovorili v prejšnjih številkah naše priloge, tokrat nadaljujemo z novimi odgovori.

Največje zmote o toplotnih črpalkah

1. S toplotnimi črpalkami ni možno ogrevati, če imamo radiatorje.

Seveda je možno, če le imamo dovolj velike radiatorje ali če izberemo visokotemperaturne toplotne črpalke, ki zagotavljajo tudi do 65 stopinj Celzija temperature predtoka.

2. Pri radiatorskih sistemih potrebujemo za samo nekaj kilovatov močnejšo toplotno črpalko, pa bo šlo.

To ne drži. Potrebujemo visokotemperaturno izvedbo, ki zmore višje temperature ogrevalne vode tudi v najhujši zimi (večina "klima" izvedb tega ne omogoča).

3. Vseeno je, katero toplotno črpalko izberemo, važna je samo ustrezna moč.

Po možnosti izberimo toplotno črpalko izdelano v Sloveniji ali Evropi. Preverimo tudi, ali ima ponudnik ustrezen servis in ali zagotavlja tehnično pomoč.

Kupiti evropsko ali kitajsko toplotno črpalko?

Z razvojem trga in aktualnostjo neke branže ali izdelka se razvija tudi ponudba. Bolj kot je zadeva aktualna, večja je konkurenca, saj se na trgu hitro pojavi zelo veliko ponudnikov. To je po eni strani dobro za potrošnike, saj se cene znižujejo, po drugi strani pa hiter razvoj ponudbe zahtevnejšega segmenta prinese tudi precej zavajanja potrošnikov in veliko nestrokovnih izvedb, kar na koncu meče slabo luč na vso branžo.

Podobno je pri toplotnih črpalkah. V zadnjih treh letih je v Sloveniji več kot petdeset ponudnikov toplotnih črpalk. Poleg ponudbe evropskih proizvajalcev najdemo na trgu tudi ponudbo vseh poznanih, predvsem kitajskih proizvajalcev. Pri teh toplotnih črpalkah pa se kupci srečujejo z naslednjimi težavami:

– zapisani tehnični podatki ne ustrezajo dejanskim podatkom toplotne črpalke (npr. manjša grelna moč od dejanske; bistveno manjša učinkovitost – grelno število (COP), od dejanske; nedoseganje temperatur ogrevalne vode; bistveno večji hrup od navedenega; večje potrebne električne moči od navedenih);

– za te toplotne črpalke ni servisa ali pa je servis sicer naveden, vendar v praksi nima znanja in izkušenj;

– ni rezervnih delov na zalogi oziroma jih sploh ni ali pa so dobavni roki zanje bistveno predolgi;

– kupce se zavaja glede zmogljivosti in učinkovitost ponujanih toplotnih črpalk.

Nenormalno nizke cene ne omogočajo dobre podpore kupcu in preživetja ponudnika. Po letu ali dveh lahko se tak ponudnik zato začne ukvarjati s povsem drugo dejavnostjo ali pa propade, ob zaprtju podjetja pa kupec izgubi vsakršno garancijo. Ker pa tudi takšne toplotne črpalke lahko nekaj prihranijo pri stroških ogrevanja v primerjavi s kurilnim oljem, in ker se standard potrošnikov znižuje, se ti še naprej odločajo za cenejše izvedbe, čeprav jim je potem žal. Stanje se bo tudi v tej branži v nekaj letih izboljšalo, saj bodo na trgu obstali večinoma le resni ponudniki, po drugi strani pa se bo izboljšalo znanje ponudnikov kot tudi poznavanje toplotnih črpalk pri potrošnikih.

Subvencije in Eko sklad

Subvencije za nakup toplotnih črpalk so pomembne z več vidikov:

– država se tako približuje zastavljenim evropskim ciljem zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida in zmanjšanja rabe primarne energije;

– omejuje se siva ekonomija, saj je treba za pridobitev subvencije predložiti račun;

– zaradi novih investicij dobi država prek davka na dodano vrednost svoj delež v proračun;

– zmanjšuje se nakup manj učinkovitih toplotnih črpalk in tistih, ki nimajo dokazil o učinkovitosti, saj je pogoj za subvencijo minimalni COP;

– podpira se zaposlovanje, saj je med ponudniki tudi nekaj slovenskih proizvajalcev.

Trenutno so subvencije za letošnje leto ukinjene, kar je slabo, saj se dve tretjini investitorjev odloča za obnovo ogrevalnega sistema v jesenskem času. Zaradi tega se tudi zopet povečuje obseg montaže na črno ter prodaje cenenih in manj učinkovitih toplotnih črpalk.