Termografija stavb

Zunanja in notranja termografija

Zunanja termografija se izvaja izključno ponoči, v jasnem vremenu in hladnem obdobju leta (pozimi). Temperaturna razlika med notranjostjo zgradbe in zunanjostjo mora biti vsaj 20 stopinj Celzija.

Notranjo termografijo je možno opraviti tudi podnevi in je skoraj neodvisna od zunanjih vplivov. Če je le možno, je notranjo termografijo priporočljivo opraviti skupaj z meritvijo zrakotesnosti (angl. BlowerDoor test).

Meritev zrakotesnosti ovoja stavbe

Za izvajanje meritev se kalibriran ventilator BlowerDoor namesti na zunanja vrata ali okno stavbe. Vsa druga vrata in okna so zaprta. Postopek BlowerDoor se izvaja v skladu s standardom SIST EN 13829:2001. Skozi ventilator se ustvari podtlak ali nadtlak 50 Pa. Če so v stavbnem ovoju netesni stiki, se zunanji zrak infiltrira v stavbo skozi njih. S pomočjo termografske kamere lociramo in z merilnikom hitrosti zračnih tokov (anemometer) ovrednotimo uhajanje zraka.

Da stavbe potrebujejo razpoke in netesne stike, da bi »dihale naravno«, ni res. Take menjave zraka povzročajo nenadzorovane spremembe. V stavbo ali iz nje lahko vstopa ali izstopa preveč ali premalo svežega zraka. Onesnažen zrak in prah iz izolacije pa se mešata z zrakom v zaprtih prostorih. Stavbe je zato treba prezračevati s pogostim odpiranjem oken ali prezračevalnimi sistemi. Nepredušnost ne pomeni, da je treba stavbo graditi absolutno neprepustno, vendar se s tem lahko ognemo neželenemu uhajanju zraka v ovoj zgradbe.

To je pomembno tudi zato, ker topel zrak lahko uhaja iz stavbe skozi stike konstrukcij, kar poveča stroške energije, sočasno pa prenaša vlago, ki se na zunanji strani zgradbe ohlaja in kondenzira, voda pa lahko povzroči hudo strukturno škodo in poškodbe nosilnih konstrukcij. Pravilno zasnovana zrakotesnost zato varuje pred hudimi poškodbami konstrukcije, ki jih povzroča uhajanje toplega in vlažnega zraka skozi netesna mesta ovoja stavbe. Gradnja novih ali sanacija obstoječih objektov s skrbno načrtovano zrakotesnostjo v skladu s priznanimi standardi pogosto zniža porabo energije.