Na podlagi bogatih izkušenj sta brata Davor in Tihomir Zidarić, ki sta tudi člana uprave, z očetom ustanovila podjetje Centrometal, d. o. o., ki je do danes preraslo v enega največjih hrvaških proizvajalcev termotehnične opreme. Poudarek na razvoju njegovih izdelkov je na ogrevalni opremi na obnovljive vire (les, peleti, sekanci, sonce), s čimer se aktivno vključuje tudi v učinkovito izkoriščanje energije in varovanje narave. Ob učinkovitem izkoriščanju je treba poudariti tudi ekološki vidik – sodobne peči na drva (sekance, pelete) zaradi zelo dobrega sistema zgorevanja in celotne regulacije ne povzročajo onesnaževanja okolja, kar je žal značilno za nekatere starejše in zastarele kotle na biomaso.

Sodobno podjetje

Kot pravi Davor Zidarić je njihov uspeh povezan s marljivostjo medžimurskih ljudi in sodelovanjem z različnimi znanstvenimi ustanovami, še posebno s Fakulteto strojništva in ladjedelstva v Zagrebu. Vse to je v zadnjih letih povzročilo rast podjetja Centrometal. Tako je danes v podjetju, ki ima lasten razvojni oddelek, center za izobraževanje, center preverjanja kvalitete, moderni tehnološki park in močno servisno službo, zaposlenih 223 delavcev. Kakovost izdelkov in poslovanja podjetja potrjujejo različni certifikati, kot so ISO 9001:2008 (kvaliteta) in ISO 14001:2004 (zaščita okolice) ter številni mednarodni certifikati skladnosti, ki jih zahtevajo različne države. Centrometal namreč danes prodaja na trgih več kot tridesetih evropskih državah, v kar petih pa ima organizirano lastno servisno mrežo, kar veliko pove o odnosu do kupca in razširjenosti njegovih proizvodov.

Široka ponudba

V svojem programu ima podjetje Centrometal kar 21 razredov različnih ogrevalnih kotlov in njihove opreme, število izdelkov pa je skoraj nemogoče prešteti. Prisegajo na obnovljive vire (les, peleti, sekanci, sonce), njihovi kotli pa so zaradi kakovostne izdelave, visokih izkoristkov, moderne regulacijske tehnike in sprejemljive cene zelo priljubljeni. Oglejmo si na kratko še razrede izdelkov. Podjetje izdeluje kombinirane kotle, s katerimi je moč ogrevati na trda goriva, pelete, olje ali plin, kotle na drva, kotle na trda goriva, kotle na pelete, sekance, kombinirane kotle na pelete ali polena, sobne peči na pelete, etažne kotle in kotle na plin ali olje, električne centralne kotle ter vso opremo za različne 'peči'. Sem sodijo zaščite povratnih vodov, ekspanzijske posode, oprema za kotle na pelete ali sekance, različna oprema za nalaganje peči na polena, različni bojlerji in večji zalogovniki tople vode, kotelna regulacija z regulatorji ogrevanja, pa tudi celoviti sistemi solarnega ogrevanja in še marsikaj, kot na primer kontejnerske kotlovnice.

Povečano povpraševanje po pečeh na drva

Ogrevanje na biomaso je v porastu, še posebno pa bo do povečanega povpraševanja po sodobnih pečeh na drva v Sloveniji prišlo iz dveh razlogov. Prvič zato, ker so v individualnih hišah v naši državi v uporabi številni zastareli kotli, ki ne dosegajo dovolj dobrih izkoristkov in zaradi slabega zgorevanja celo onesnažujejo zrak, hkrati pa zahtevajo zelo kratke intervale med nalaganjem ter zahtevno vzdrževanje. Drugi razlog je pričakovana povečana ponudba biomase, do katere bo prišlo zaradi žleda, ki je temeljito prizadel tudi slovenske gozdove. Po nekaterih ocenah naj bi bilo poškodovano kar približno 4 milijone kubičnih metrov lesa. Ta les bo treba predelati in prodati, eden izmed načinov uporabe manj vrednega lesa pa so tudi sekanci ali peleti, prav tako pa pričakujemo tudi povečano ponudbo drv za kurjavo.