Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) izrecno določa, da mora prodajalec napake, katerih odpravo je kupec zahteval ob prevzemu nepremičnine, odpraviti najkasneje v roku enega meseca. Pomembno pa je, da pravico do odprave napak uveljavljate ob prevzemu nepremičnine in ne kasneje.

Če v tem roku prodajalec napak ne odpravi, imate na voljo več možnosti: lahko še naprej vztrajate pri zahtevku za odpravo napak, lahko napake odpravite sami in potem od prodajalca terjate povrnitev stroškov, lahko pa zahtevate znižanje kupnine. Pri očitnih napakah vas zakon še dodatno ščiti, saj ste upravičeni zadržati zadnjih 5 odstotkov kupnine, dokler prodajalec teh napak ne odpravi.

Vprašanje 2: Moje vprašanje je povezano z odgovornostjo prodajalca stanovanja za vgrajeno stanovanjsko opremo. Pri našem stanovanju smo namreč ugotovili napake pri radiatorjih, ki ne grejejo tako, kot bi morali. Zanima me torej, ali prodajalec odgovarja tudi za vgrajeno opremo.

Odgovor: Da. V skladu s 27. členom zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb prodajalec odgovarja za brezhibno delovanje naprav in opreme, vgrajene v nepremičnino, in sicer pod pogoji in v rokih, ki so določeni v garancijskih listih proizvajalcev. To pomeni, da je uveljavljanje odgovornosti prodajalca vezano na roke, določene v garancijskih listih.

Glede garancijske odgovornosti prodajalca pa je treba uporabiti določila obligacijskega zakonika. Ta garancijsko odgovornost urejajo tako, da lahko kupec tako od proizvajalca kot tudi od prodajalca zahteva, da stvar (opremo) v primernem roku popravi oziroma mu namesto tega izroči stvar (opremo), ki brezhibno deluje.

Če vam je zaradi tega, ker radiatorjev niste mogli uporabljati, nastala škoda, lahko od prodajalca zahtevate povračilo škode, in sicer od trenutka, ko ste zahtevali popravilo ali zamenjavo, pa vse do njune izvršitve.

Mag. Boštjan J. Turk