Osnovni namen nalepk o porabi energije je, da pomagajo potrošnikom pri izbiri gospodinjskih aparatov in oceni njihovih stroškov uporabe. Proizvajalci morajo na nalepkah označiti povprečno letno porabo izdelka z barvno lestvico od zelo majhne (temnozeleni razred A) do velike (rdeči razred G). Na nalepki so lahko tudi podatki o porabi vode, hrupu ali toploti, ki jo izdelek oddaja med uporabo.

Nova direktiva dovoljuje uvedbo treh novih energetskih razredov, ki bodo odražali tehnološki napredek pri razvoju posameznih izdelkov, vendar pa število razredov ostaja omejeno na sedem, kar pomeni, da se lestvica nekoliko spreminja. Če bo izdelek, ki bo porabil manj energije kot sedaj najbolj varčni izdelek, uvrščen v razred A+, bo najnižji razred postal razred F. Če bo izdelek, ki bo porabil manj energije kot sedaj najbolj varčni izdelek, uvrščen v razred A++, bo najnižji razred postal razred E. Če bo izdelek, ki bo porabil manj energije kot sedaj najbolj varčni izdelek, uvrščen v razred A+++, pa bo najnižji razred postal razred D.

Barvna lestvica ostaja nespremenjena: od temnozelene za energetsko najbolj učinkovite izdelke do rdeče za najbolj potratne, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Odločitev o tem, kateri izdelki bodo dobili energetske nalepke in v katere razrede bodo uvrščeni, bo sicer sprejemala posebna delovna skupina v okviru evropske komisije.

Direktiva vsebuje tudi nekatera nova pravila glede oglaševanja. Oglasi za izdelke, ki bodo navajali podatke o njihovi porabi energije ali cene, bodo morali po novem vsebovati tudi informacijo o energetskem razredu, v katerega bo izdelek uvrščen. Podobno določilo velja tudi za tehnični promocijski material, kot so priročniki in katalogi, bodisi v tiskani obliki ali na spletu.

Direktiva obenem razširja polje uporabe nalepk. Te po novem ne bodo veljale zgolj za gospodinjske aparate, temveč za vse izdelke, ki neposredno ali posredno znatno vplivajo na rabo energije. Veljale bodo npr. tudi za gradbene materiale, na primer za energetsko varčna okna ali izolacijske materiale.