Fotovoltaika velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se svetovnogospodarskih panog. Sonce, kot daleč največji, obnovljiv ter za človeka neomejen energetski vir, predstavlja potencial, kakršnega nima noben drug energetski vir. Obdobje, katerega koncu se nezadržno približujemo, je zgodovinsko gledano zaznamovano z izjemno kratko, a hkrati izjemno intenzivno rabo fosilnih goriv. Obdobje, ki je pred nami, nas vrača nazaj k naravi, vrnitev pa omogoča tehnološki razvoj. Fotovoltaika velja za najbolj sprejemljiv obnovljivi vir, ki ga odlikujejo modularnost, razpršenost, robustnost, neslišnost delovanja, ekološkost ter cenovna konkurenčnost. Cilj Evrope je do leta 2020 zagotoviti 12 odstotkov električne energije iz sonca v celotnem naboru električne energije.

Osnovni elementi sončnih fotonapetostnih elektrarn so sestavljeni iz dveh sklopov. Prvega predstavljajo sončni fotonapetostni moduli, ki so srce vsake sončne elektrarne in imajo vlogo pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmerni električni tok in napetost. Drugi sklop so elektroenergetski elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC in AC spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter drug inštalacijski material.

Sončne elektrarne so visokotehnološki proizvod z visoko dodano vrednostjo, ki kreirajo visokokakovostna delovna mesta. Fotonapetostni moduli so proizvod najsodobnejših polprevodniških tehnologij, ki so s težnjo po nižanju proizvodnih stroškov predmet vrhunskih raziskav in razvoja sodobne znanosti. Kot zelo estetski zeleni obnovljivi vir energije se lahko sončne elektrarne zaradi njihove modularne zasnove uporabljajo za izgradnjo sončnih elektrarn reda velikosti od nekaj mili- do več megavatov. Prav to omogoča njihovo razpršenost, ki odločilno vpliva na zmanjšanje izgub v elektroenergetskem omrežju in zagotavljanja energetsko samostojnost ter neodvisnost uporabnikov sončnih elektrarn.

Zaradi zagotovljenih odkupnih cen za obdobje 15 let je naložba v sončne elektrarne donosna, zanesljiva in varna. Na domačem trgu se pojavlja problem nepoznavanja ključnih dejavnikov, ki odločajo o dolgotrajnosti in dobičkonosnosti naložbe. Gradnja sončnih elektrarn je preveč specifične narave, da bi se je lahko lotili lahkomiselno. Kakovost fotonapetostnih modulov in montaža sistema vplivata na količino proizvedenih kilovatnih ur električne energije. Izračun je enostaven: ugodna lega ustreznih površin, moduli najvišje kakovosti in strokovna izvedba gradnje elektrarne pomenijo brezskrbno in donosno naložbo v sončno energijo.

BISOL je zaradi svojih visokih meril kakovosti in natančnega poznavanja gradnikov sončnih elektrarn zanesljiv partner pri realizaciji projektov na ključ. Fotonapetostni moduli znamke BISOL in lastna ekipa strokovno usposobljenih inženirjev, projektantov in monterjev so zagotovilo za izgradnjo sončnih elektrarn z najvišjim energijskim izplenom in donosom.