Recikliranje PV-modulov poleg zmanjševanja onesnaževanja okolja zaradi manjše količine odpadnih materialov prispeva tudi k zmanjšanju porabe elektrike, ki je potrebna v procesu pridobivanja teh surovin. S tem se izpolnjuje zaveza fotovoltaične industrije, da poskrbi za celoten (»zaprt«) življenjski cikel fotonapetostnih modulov.

Način recikliranja je odvisen od tipa modulov. Klasični fotonapetostni moduli so sestavljeni iz silicijevih sončnih celic, aluminijastega okvirja, stekla, delov plastike in bakrenih kontaktov. Del razgradnje poteka mehansko, drugi del pa termično, pri čemer ločijo celice, steklo in bakrene kontakte. Fotonapetostne module se lahko reciklira in uporabi pri proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. Proces reciklaže za monokristalne in polikristalne module ter tudi za tankofilmske module je izpopolnjen do te mere, da je primeren za široko industrijsko rabo. Z recikliranjem pridobimo dragocene materiale, kot so steklo, aluminij in polprevodniški materiali. Šele ko se reciklirane komponente znova uporabi, je življenjski krog fotonapetostnih modulov sklenjen. S tem fotovoltaična industrija zagotavlja trajen in trajnostni razvoj panoge ter utrjuje vlogo sončnih elektrarn kot vira čiste elektrike.

Postopek reciklaže

Pri nepoškodovanih PV-modulih se razgradnja začne z odstranjevanjem aluminijastega okvirja in nadaljuje s termičnim procesom. V peči, ogreti na 600 °C, se zažgejo vse folije, medtem ko sončne celice, steklo in vezni trakovi, ki v modulu povezujejo sončne celice, ostanejo nepoškodovani. Vse to po končanem termičnem procesu ločijo. Steklo očistijo in vnovič uporabijo, sončne celice, ki so iz kristalnega silicija, pa kemično obdelajo s fluorovodikovo kislino. Odstranijo antirefleksne plasti, tako da ostanejo samo rezine kristalnega silicija, iz katerih se naredi nove sončne celice. Te se spet uporabi pri proizvodnji fotonapetostnih modulov. Postopek pri poškodovanih modulih je zelo podoben, razlika je le v kemični obdelavi sončnih celic. Ker so te že na začetku postopka poškodovane, jih po končanem termičnem procesu in po tem, ko jih ločijo od stekla, razdrobijo in v peči stalijo pri tisoč stopinjah Celzija v ingote. Te znova obdelajo v rezine in šele nato v sončne celice, ki se jih lahko spet uporabi pri proizvodnji modulov.

Moduli iz mono- in polikristalnega silicija

Postopek obdelave fotonapetostnih modulov iz mono- in polikristalnega silicija je sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi se najprej odstrani aluminijasti okvir in škatlico s priključki, ki se ju nato posamezno obdela. Po odstranitvi teh dveh komponent se modul obdela s posebnim postopkom, da se ločijo različni materiali (steklo in sončne celice), ki se jih ločeno obdela. Pri tej fazi se lahko uporabi različne postopke za predelavo fotonapetostnih modulov: fizikalna/mehanska obdelava, kemična obdelava, toplotna obdelava in odstranjevanje, ki vključuje predelavo v enak produkt ali predelavo v drug produkt, odlaganje na odlagališče in drugo.

Do zdaj sta samo dve metodi obdelave modulov preizkušeni in uporabljeni: prva je tehnika za kristalne silicijeve module, ki uporablja toplotni postopek za ločevanje in kemični postopek za sončne celice. Druga je tehnika za tankoplastne module CdTe, kjer gre za predelavo sončnih celic s kemičnim čiščenjem celic, pri katerem odstranijo različne plasti (zgornje in spodnje metalizacije, protiodsevni premaz in p-n spoj) na sončni celici.

Ker je v sestavi modula velika količina stekla, se možnosti predelave modulov vrtijo okoli predelave stekla. Zaradi tega želijo proizvajalci modulov uporabiti lažjo metodo recikliranja, »float glass recycling«, ki proizvede večjo kvaliteto stekla, zato se jo lahko uporabi v različnih sektorjih. Druga metoda je »fibre glass recycling«, ki proizvede manj kakovostna stekla. To steklo se lahko uporabi pri izolaciji ali konstrukciji, vendar pri takšni metodi recikliranja dobijo samo steklo, ne pa tudi drugih materialov.

Slovenska družba BISOL, katere moduli sestavljajo tudi sončne elektrarne največjega ponudnika sončnih elektrarn za samooskrbo pri nas, družbe GEN-I Sonce, ima recikliranje urejeno z aktivnim članstvom združevanja PV Cycle in ERP, ki imata vzpostavljeni mreži za zbiranje modulov v Evropi. (ktm, vir: Trajnostna energija, Gen-i Sonce)