Ljudem, ki imajo težava z gibanjem, bo pametna hiša omogočila večjo samostojnost in olajšala nadzor nad hišnimi sistemi, gretjem, razsvetljavo, odpiranjem vhodnih vrat, kontrolo vhoda v zgradbo in podobno.

Pametna hiša deluje tako, da centralni procesorski sistem nadzira in upravlja vse posamezne sisteme. Možnostim, ki jih omogoča današnja tehnologija, postavlja mejo le domišljija. Centralni procesor dobiva informacije iz zunanjega sveta s pomočjo različnih temperaturnih, svetlobnih in mehanskih senzorjev, ki nadzorujejo odpiranje in zapiranje vrat ter oken, in senzorjev, ki spremljajo vlažnost zraka, zaznavajo gibanje, ogenj, dim in podobno. Procesor obdela dobljene informacije in na podlagi določenih pravil nadzoruje druge naprave, kot so na primer svetila, klimatske naprave, ogrevalni sistem, avtomatski sistem oken in vrat, ventili za plin – z eno besedo vse, kar je v hiši.

Vse naprave so priključene na osrednje omrežje, ki ga lahko nadzorujemo in spremljamo iz različnih položajev. Omrežje lahko napeljemo z uporabo žičnih kablov, brezžično ali po že obstoječem električnem omrežju.

Pravila procesiranja lahko uporabnik nastavi vnaprej, upravljanje s pametno hišo je enostavno in intuitivno. Uporabljamo lahko daljinski upravljalnik ali na dotik občutljiv zaslon na steni, kadar nas ni doma, pa nastavitve opravimo z mobilnim telefonom, elektronskim sporočilom ali po internetu.