S svetili pogosto zatemnimo (!) prostore oziroma ustvarjamo ambientalno svetlobo. Ker je raznovrstnih svetil veliko, električna energija pa vedno dražja in okolje vse bolj onesnaženo, so sodobna rešitev osvetljevanja svetleče diode oziroma LED-diode, ki prinašajo drugačen način osvetljevanja prostorov, predvsem kot ambientalna razsvetljava.

Svetleče diode lahko sestavljajo tudi 80 odstotkov svetlobnih teles v prostoru, kar pomeni, da imamo poleg njih le eno glavno luč v prostorih, kjer se zadržujemo dalj časa, v prehodnih prostorih pa stropne luči niti ne potrebujemo. LED-diode so nekoliko dražje od halogenskih žarnic, a zato varčnejše in nenazadnje tudi okolju prijaznejše.

Kaj je LED?

led6.jpg

Svetleče diode so izredno majhni svetlobni viri, ki jih poznamo tudi pod imenom LED. Kratica je sestavljena iz začetnic angleškega poimenovanja »light emitting diode«, ki ga lahko prevedemo v besedno zvezo »dioda, ki izžareva svetlobo«. To je polprevodna naprava, ki proizvaja svetlobo pri prehodu električnih nabojev preko predhodno obdelanega silicijevega spoja. Svetlobo začne oddajati že pri dosegu praga napetosti približno 3,5 volta. Barva svetlobe je odvisna od zmesi, ki so dodane siliciju.

Prednosti in delovanje svetlečih diod

So sodobni vir svetlobe, saj je njihova življenjska doba najmanj 50.000 ur in je tako kar petdesetkrat daljša kot pri navadnih in desetkrat daljša kot pri halogenskih žarnicah. Slednje v povprečju porabijo približno 50 odstotkov manj električne energije kot navadne žarnice, pri LED-diodah pa je v primerjavi z navadnimi žarnicami poraba tudi do 80 odstotkov manjša. Posamezna dioda za svoje delovanje porabi od 60 mW do 5 W električnega toka. Poleg tega svetleče diode niso občutljive za tresljaje in udarce, saj so izdelane v trdnih formah, ki jim dajejo izjemno vzdržljivost. Svetlobo, ki jo oddaja LED-dioda, je zaradi njene zasnove mogoče usmeriti.

led5.jpg

V primerjavi z navadnimi žarnicami svetleče diode oddajajo manj toplote, kar pomeni tudi večjo varnost in boljšo izrabo energije. Večina energije se pretvori v oddajanje svetlobe, medtem ko je izguba energije pri navadnih žarnicah precejšnja. Te pri vklopu prav tako porabijo veliko energije za segrevanje žarilne nitke, ki začne svetlobo oddajati šele, ko je segreta. Pri LED-diodah je izkoristek energije neprimerno večji, saj svetijo zaradi prevajanja toka samega.

To pomeni, da zasvetijo v istem trenutku, ko prižgemo luč, in za razliko od drugih žarnic pri vklopu ne potrebujejo dodatne energije, vklop in izklop svetilke sta hitrejša. »Prav zaradi teh prednosti so svetleče diode primerne tako za prostore, v katerih luči gorijo dalj časa, kot tudi za prehodne prostore, kjer jih pogosto prižgemo le za kratek čas,« so povedali v podjetju DRM d.o.o. Poleg tega so svetleče diode okolju prijaznejše, saj zmanjšanje porabe kilovatnih ur pomeni tudi manj izpustov ogljikovega dioksida.

Napajanje LED-diod

LED-diode se napajajo s konstantnim električnim tokom, to pomeni, da lahko napetost niha glede na barvo svetlobe, temperaturo in toleranco sestave diode. Napajalnik mora natančno nadzorovati tok, prisoten v tokokrogu. Če je premočan, diodo uniči v nekaj sekundah, prešibak električni tok pa zmanjša njeno svetlobno zmogljivost. Napajalnik, skladen z navodili proizvajalcev diod za maksimalen električni tok, diodam zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Njihova zaporedna vezava zagotavlja konstanten električni tok, vzporedna vezava, ki se uporablja pri halogenskih žarnicah, pa bi svetleče diode uničila.

Življenjska doba svetlečih diod

led1.jpg

Življenjska doba LED-diod je odvisna od primernosti temperature in napajalnega toka. Delovanje pretvornikov mora zagotavljati optimalno delovno temperaturo in tok, ki mora biti vedno v dovoljenih mejah. Diode proizvajajo zmerno toploto, ki jo razprši poseben obod iz aluminija, kjer so spojene, a je kroženje zraka zaradi naravne izmenjave toplote nadvse pomembno. Če tega ni, je delovanje diod oteženo in lahko povzroči nevaren porast temperature. Prag lomljivosti svetlečih diod je relativno nizek (85 do 100 stopinj na svetlobnem telesu), zato so za njihovo pravilno namestitev potrebni zračni prostori, oddaljeni od drugih virov toplote.

Svetloba pri LED-diodah

Barva svetlobe pri svetlečih diodah je lahko topla bela (od 3000 do 4000 stopinj Kelvina) ali hladna bela (od 5000 do 8000 stopinj Kelvina). Klasifikacije so torej izbrane v pasovih od približno 1000 stopinj Kelvina naprej. Zaradi tega se lahko zgodi, da pri svetlobi, ki jo oddajajo LED-diode, pride do različnih, vendar skoraj neopaznih odtenkov svetlobe. Pri morebitnem ponovnem povezovanju svetlečih diod je priporočljivo, da označite vrednost izbrane barve svetlobe pri predhodno kupljenih diodah, da bi omejili nihanja med odtenki. Dobro je vedeti, da so nihanja v odtenkih svetlobe bolj očitna pri bolj oddaljenih pasovih izbrane svetlobe.

led4.jpg

Barve diod se določajo z RGB-sistemom treh osnovnih barv, rdeče, zelene in modre. Pri osvetljevanju je to elektronsko voden sistem z dodajanjem in odvzemanjem intenzitete posamezne barvne svetlobe, s katerim ustvarijo barvno svetlobo v različnih barvah.

Diode so torej prihodnost osvetljevanja prostorov. Nekateri izračuni kažejo, da se investicija povrne že v dveh letih, odvisno od velikosti stavbe oziroma osvetljenosti prostorov in navad družine. Če imate veliko hišo in prostore osvetljujete dalj časa, je vredno razmisliti o novem načinu osvetljevanja prostorov. V bližnji prihodnosti pa bo to gotovo neizogibno za vse.