Žlote, žlebovi in odtoki zmrzujejo zaradi velikih temperaturnih razlik med streho in snegom. Voda, ki ne more odtekati, prestopi žlebove in žlote ter zateka v notranjost objekta, kjer povzroči škodo. Ob hudih zimah lahko žlebove in odtoke tudi uniči. Ogrevamo jih lahko s pomočjo grelnega kabla nazivne moči 18 W na tekoči meter kabla, ki se segreje na temperaturo od 40 do 60 stopinj Celzija.

Za učinkovito delovanje moramo zagotoviti od 20 do 50 W na tekoči meter, po navadi v dvojno vejo. Staljen led lahko tako neovirano odteče z objekta. Grelne kable pritrdimo na žlote in žlebove brez vrtanja. Pri montaži pazimo, da ne oviramo toka vode. Uporabljamo materiale, ki preprečujejo razjedanje kovin zaradi pojava galvanskih členov. Grelni kabli so ognjevarni. Pred stikom z napetostjo so varovani z ozemljitvenim opletom. Jamstvo za vgrajene grelne kable je deset let.

Grelne zanke lahko različno vklapljamo. Ročno prek stikala, nameščenega v nadometni omarici, skupaj s FID-stikalom in ločenimi avtomatskimi odklopniki za posamezne grelnike. V tem primeru obstaja tudi možnost poznejše nadgradnje z avtomatskim regulatorjem. Drugi način je avtomatsko/ročno, prek zunanjega tipala (v odvisnosti od zunanje temperature) ali prek stikala. V nadomestni omarici je dodatno nameščen električno krmiljen odklopnik, termostat z LED-prikazovalnikom zunanje temperature in aktivnosti (ogrevanje vklopljeno/izklopljeno).

Tretji sistem je avtomatsko/ročno, ki je po navadi primernejši za večje sisteme, regulator pa ima tudi tipalo za vlago. Prednost slednjega sistema je znatni prihranek električne energije v suhih zimah, brez snega in ledu, ko ogrevanje žlot in žlebov ni potrebno.