Trava spada med najbolj intenzivne kulture na vrtu, saj jo med rastno sezono pogosto kosimo. To pomeni, da enkrat na teden odstranimo s površine ogromno hranilnih snovi, ki jih sama ni sposobna nadomestiti. Zato postaja čedalje bolj bleda, šibka in redka, vedno pogosteje pa se pojavljajo mah in pleveli. Trata najbolj potrebuje dušik, s pomočjo katerega raste, tvori beljakovine in ostaja lepo žametno zelena. Brez dušika trava slabo raste in porumeni. Vendar samo dušik ni dovolj. Korenine trav potrebujejo za svojo rast in razvoj tudi fosfor in nepogrešljiv kalij, ki omogoča večjo odpornost tudi v neprijaznih vremenskih pogojih, kot so suša, mraz ali poškodbe zaradi močnejših nalivov in toče.

Trata potrebuje organsko snov …

Zelo pomembno je, da pred setvijo tla obogatimo tudi s kvalitetno organsko snovjo v obliki dolgodelujočega organskega gnojila, ki je toplotno razkuženo proti semenom plevelov in škodljivim organizmom. Organska snov v peščenih tleh predstavlja pomembno shrambo za hranila in vodo ter preprečuje prehitro odtekanje vode, medtem ko v težkih glinenih tleh omogoča večjo prepustnost in zračnost. Lahko rečemo, da organska snov izboljšuje strukturo in rodovitnost tal. Organsko gnojilo naj nam torej služi za osnovno gnojenje ob pripravi tal, medtem ko za dognojevanje uporabljajmo posebna, trati prilagojena mineralna gnojila.

… in dognojevanje s specialnimi, okolju prijaznimi membranskimi gnojili

Gnojila za trato postajajo vedno bolj kakovostna, učinkovita in prijazna do okolja. Tako preprečimo tudi onesnaževanje podtalnice in bližnjih vodotokov. Najbolj napredna pri tem so specialna membranska gnojila, s katerimi trato dognojimo le enkrat v sezoni. Hranila se iz takega gnojila sproščajo počasi, v odvisnosti od temperature, in se tako popolnoma prilagajajo potrebam rastline. Tako ne prihaja do občasne prevelike ali premajhne koncentracije hranil, ko rastline enkrat stradajo, drugič pa so poškodovane. Velikokrat se namreč zgodi, da ob nevešči uporabi mineralnih gnojil posamezne dele trate poškodujemo ali zažgemo. Ob uporabi membranskega gnojila se nam zaradi postopnega in enakomernega sproščanja hranil kaj takega ne more zgoditi. Gnojilo preprosto potresemo po trati, zalijemo in delo za vso sezono je opravljeno. Preostaneta nam samo še redna košnja in zalivanje v sušnih vročih obdobjih. Tako sta uspeh in naše zadovoljstvo z žametno mehko zelenico zagotovljena.