Povprečen sončni sistem stane od 3.500 do 4.000 evrov (z montažo vred) in ima življenjsko dobo vsaj 15 let. Posebno vzdrževanje ni potrebno; vsakih pet let je zaželeno zamenjati protizamrzovalno tekočino in mogoče opraviti še kakšno malenkost. Skupne stroške lahko ocenimo na 500 evrov.

vakuumski_kolektorji5.jpg

V petnajstih  letih torej investiramo 4.500 evrov. Večina gospodinjstev letno porabi okoli 400 do 700 litrov kurilnega olja za ogrevanje sanitarne vode, kar pomeni v povprečju 550 litrov. Z vakuumskimi zbiralniki bi lahko prihranili 80 odstotkov vse potrebne energije za ogrevanje sanitarne vode, kar bi pomenilo 440 litrov. Pri današnjih cenah 0,60 evra na liter znaša strošek ogrevanja sanitarne vode 264 evrov na leto.

Donosna investicija

kolektorji.jpg

Če primerjamo cene iz leta 1995 (kurilno olje smo kupili po 0,20 evra na liter), so se cene v petnajstih letih povišale za trikrat. Napovemo lahko, da bo cena kurilnega olja še višja in bo rastla podobno vztrajno kot v zadnjem obdobju. Predpostavimo petnajstletno povprečje po ceni 1,20 evra na liter: v teh letih bi prihranili 6.600 litrov kurilnega olja oziroma 7.920 evrov, kar je skoraj dvakrat krat več, kot smo investirali v zbiralnike (več kot 6-odstotni letni donos). Zbiralniki pa lahko obratujejo tudi dlje kot 15 let.

Ob navedenih podatkih lahko zaključimo, da je investicija v sončne zbiralnike donosna investicija. Sicer ne moremo reči, da je najboljša, je pa varna. Prav tako ne smemo pozabiti, da ob varčevanju hkrati varujemo tudi naravo in prispevamo k temu, da bodo generacije za nami sploh še imele na voljo  energetske vire.