Sedemsto ton manj izpustov letno

Sončna elektrarna, katere skupna naložbena vrednost je 2,4 milijona evrov, bo okolje razbremenila za približno 700 ton ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi letno, zmanjševanje vplivov na okolje pa je eden izmed ključnih ciljev, ki si jih je vodstvo BTC zastavilo v okviru izvajanja projekta Ekoindeks. V januarju in februarju letos je sončna elektrarna že proizvedla prve količine energije in jih oddala v Borzenovo skupino za naslednjih petnajst let.

»Izgradnja sončne elektrarne predstavlja nadaljevanje naših načrtno zastavljenih okoljskih aktivnosti, saj vsaka kilovatna ura električne energije, proizvedena s sončno elektrarno, pomeni prihranek 0,7 kilograma izpustov ogljikovega dioksida v ozračje,« je ob slovesnosti, s katero je BTC proslavil svoj 57. rojstni dan, dejal Jože Mermal, predsednik uprave BTC. »Maja bo sledila še otvoritev sončne elektrarne na Kristalni palači, kjer so v južno fasado stolpnice vgrajeni sistemi za proizvodnjo elektrike iz sončne energije, cela stolpnica pa je zgled energetsko učinkovite gradnje.«

V ekološke projekte 30 milijonov evrov

V BTC so sicer v okoljevarstvene projekte v zadnjih desetih letih investirali 30 milijonov evrov. Začeli so graditi lastno ekološko postajo, v kateri načrtno zbirajo in razvrščajo odpadke, ekološka prizadevanja pa so nadgradili z uvedbo okoljskega standarda ISO in načrtnimi meritvami vplivov na okolje in projektom Ekoindeks. Od konca minulega leta sta v BTC pred vhodom v dvorano A in pred poslovno stolpnico BTC City v Ljubljani nameščena tudi stebrička za polnjenje električnih vozil, kjer BTC lastnikom vozil omogoča brezplačno polnjenje. Ob tem so v podjetju za potrebe zaposlenih in poslovnih partnerjev kupili tudi električno vozilo Biro, ki je okolju in mestnemu prometu prijazni štirikolesnik in ki ima naziv najmanjšega vozila na trgu.