Med že dobro poznanimi in uveljavljenimi shemami, kot so DGNB, BREEAM in LEED so zanimive tudi tiste sheme, katerih glavni poudarek je na uporabi kriterijev v fazi načrtovanja objekta. Taka shema je Active House, katere namen je predvsem ta, da omogoča nazorno usmerjanje tako projektanta kot investitorja k doseganju zastavljenega cilja. Je za šolo pomemben vidik kakovost notranjega okolja? Vsekakor ja. S pomočjo posameznih kriterijev lahko vsi udeleženi v projektu spremljajo ali gre načrt v pravo smer in kako določene poteze pri načrtovanju so - vplivajo na kriterije ugodja uporabnika, rabo energije in vpliva stavbe na okolje. K temu pripomore tudi t.i. radar diagram, ki pokaže ambicije na posameznih kriterijih.

Ozadje in cilj

Pod naslovom »stavbe, ki dajejo več, kot vzamejo« Active House promovira vizijo zdravega in udobnega bivanja v stavbah brez negativnega vpliva na podnebje in okolje. Skozi proces načrtovanja se z uporabno smernice Active House išče odgovore na tri ključne izzive s katerimi se srečuje gradbena industrija: ugodje, energija in okolje. Smernice in kriteriji Active House so namenjeni tako novogradnji kot prenovi in pretežno stanovanjski namembnosti stavb. Prednosti sheme Active House pa so povzete in uveljavljene tudi v objektih druge namembnosti, kot na primer konferenčni center, poslovni objekt, šola, vrtec …

Struktura

Kriteriji Active House so zapisani v specifikaciji t.i. Active House Specification, ki vsebuje tako kvantitativne kot kvalitativne kriterije. Kvantitativni kriteriji predstavljajo devet najbolj pomembnih tematik za vrednotenje po sistemu Active House, med katerimi je še posebej za izpostaviti kakovost notranjega zraka, dnevno svetlobo in toplotno ugodje. Vsak parameter je obravnavan individualno in prikazan v obliki radar diagrama. Kvalitativni parametri predstavljajo dodatne tematske vsebine, ki jih je potrebno obravnavati in vključiti v oceno vrednotenja. Radar diagram Active House povzema vrednosti vseh devetih kriterijev in pokaže, kako »aktivna« je stavba. Diagram kaže nivo ambicije zasledovanja posameznih kvantitativnih kriterijev v razponu od 1 do 4, kjer je 1 najvišji nivo in 4 najnižji.

Uporabnost

Uporabnost radarja se izkaže predvsem v dialogu med naročnikom (investitorjem) in projektantom, saj omogoča nazoren prikaz, kako stavba zasleduje posamezne kriterije. Ravno zato je smiselna uporaba te sheme že v fazi načrtovanja, saj se z vmesnim preverjanjem sledi optimiranju posameznih parametrov. Za izračun radarja je na voljo Excel orodje in prav tako za opredelitev kriterija obremenitve okolja (LCA analiza). Specifikacijo Active house je vredno prebrati tudi, če ne obstaja nadaljnja tendenca izvedbe radarja, saj podaja vrsto koristnih informacij in nazoren opis posameznih kriterijev, ki bodo zagotovo koristili pri načrtovanju stavb po trajnostnih merilih.

Active House v praksi

V tujini stoji že vrsto objektov načrtovanih po kriterijih Active House. Ker gre za neprofitno shemo vrednotenja trajnostnih kriterijev, shema tudi nima zlatih, srebrnih in podobnih oznak. Po opravljenem postopku verifikacije je izdana oznaka Active House (Active House Label). Po merilih Active House so zgrajene tudi stanovanjske stavbe, pri čemer so bili doseženi kriteriji uporabljeni tudi kot prodajni argument. Konferenčni center Greensolution House je denimo dnevno svetlobo v konferenčni dvorani uporabil kot konkurenčno prednost pred ostalimi hoteli, saj dvorane ni potrebno zatemniti zaradi projekcij. Uporabili so tehnologijo, ki dopušča projiciranje slike pri visokih vrednostih dneven svetlobe v dvorani. To ohranja razpoloženje ter zbranost ljudi. Prva stavba v Sloveniji z oznako Active House je poslovno demonstracijski objekt KIEXC. Gre za trajnostno grajen objekt tudi po merilih DGNB sheme, delo arhitektov Ržišnik & Perc. V letu 2019 je oznako Active House pridobila tudi enodružinska hiša podjetja Lumar v Dragomlju, zgrajen kot vzorčni objekt. Pohvali se lahko z najvišjimi merili za dnevno osvetljenost, svež zrak in toplotno ugodje. To so parametri, ki so za uporabnika najbolj pomembni. Zdravje in dobro počutje.

Neža Močnik, u. d. i. a., vir: www.activehouse.info