Vendar pa nove raziskave kažejo, da so stvari precej bolj zapletene. Kot poročata Mark Z. Jacobson in John E. Ten Hoeve s stanfordske univerze, so se urbano poseljena območja v letih od 1992 do 2005 več kot podvojila. Polovico teh območij zavzemajo ceste in strehe, ki dodatno ogrevajo ta območja, ker absorbirajo sončno svetlobo in preprečujejo izhlapevanje vode. Sicer ni popolnoma jasno, kako natančno ti ''mestni toplotni otoki'' vplivajo na globalne temperature. Nekateri skeptiki namreč trdijo, da so ti ''toplotni otoki' – in ne toplotni plini v atmosferi – krivi za povečanje temperatur, saj so nekatere postaje, ki merijo spremembe, postavljene v bližini urbanih območij.

Kakšen vpliv imajo ''toplotni otoki''?

Da bi dobila boljši vpogled v zadevo, sta Jacobsen in Ten Hoeve razvila model, ki zajema podatke o uporabi zemljišč, vegetaciji, odsevnosti (odsevna zmogljivost glede na različno rabo zemljišč) in tipu prsti. S pomočjo dveh dvajsetletnih simulacij sta želela odkriti, koliko ''toplotni otoki'' prispevajo h globalnemu segrevanju in kolikšen vpliv ima velika količina bele barve.

Odkrila sta, da toplotni otoki prispevajo k približno dvo- do štoriodstotnemu skupnemu globalnemu segrevanju, medtem ko so toplogredni plini ''krivi'' za kar 79 odstotkov segrevanja. Njuna raziskava je bila prva, ki je ugotavljala vpliv mestnih toplotnih otokov na globalne temperature morja, ledenikov, stabilnost ozračja, koncentracije aerosola, koncentracije plinov, oblake in kondenzacijo. Raziskava se ni osredotočila le na lokalni vpliv toplotnih otokov, ampak tudi na posledice na globalni ravni, pravi Jacobson.

coolwhite_house_1.jpg

Učinek domin

Raziskovalca sta odkrila, da bi lahko zaradi učinka domin množična svetovna sprememba streh na belo celo rahlo dodatno segrela planet. Čeprav so bele površine hladnejše, lahko zaradi povečane količine sončne svetlobe, ki jo odbijajo nazaj v atmosfero, onesnaževalci, kot je črni ogljik, absorbirajo še več svetlobe. To pa pomeni še večje segrevanje. Vendar pa raziskava ni upoštevala zmanjšane porabe elektrike za hlajenje pri belih strehah, kar pomeni manj emisij iz elektrarn.

Hlajenje hiše s pomočjo bele strehe na račun segrevanja planeta dolgoročno ni preveč dobra kupčija. So še drugi, učinkovitejši načini, s katerimi lahko zmanjšamo globalno segrevanje, še dodaja Jacobson.