Zato smo se odločili ponuditi občanom rešitev v smislu energetskega servisa Energdom, ki bo investitorjem pomagal pri strokovni in pravilni izvedbi ukrepov za zmanjševanje izgub energije skozi stavbni ovoj. Naš primarni cilj je ljudi ozaveščati, spodbujati, jim omogočiti delno financiranje in sanacijo organizacijsko voditi ter s strokovnim nadzorom poskrbeti za kakovostno izvedbo. S takim sistemskim in celovitim pristopom dobimo trajen energetsko učinkovit ukrep, ki posledično pomeni tudi varčevanje investitorja v prihodnosti. Ljudem omogočamo spoznanje, da je njihova investicija v pravilno izveden postopek sanacije stavbnega ovoja tudi investicija v prihodnost in hkrati dobra naložba v varčevanje. Podjetje je zasnovano z jasno vizijo in strategijo, kako doseči manj energetskih izgub skozi toplotni ovoj stavb. Energdom, d.o.o., si je za svojo osnovno smernico pri delu vzelo nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost v obdobju od leta 2008 do 2016, ki ga je izdelala Vlada Republike Slovenije.

Energetski servis Energdom bo zasnoval in vodil vse organizacijske posle, ki bodo potrebni za nemoteno in kakovostno izvajanje vnaprej strokovno in natančno določenih ukrepov na posameznih objektih pri sanacijah energetskih izgub skozi toplotni ovoj stavbe.

V imenu celotnega kolektiva Energdom, d.o.o., vas pozdravljam in vabim v naš energetski servis Energdom na naslovu Ulica Jana Husa 3 v Ljubljani. Ob tem pa si lahko ogledate še naš razstavni prostor – Energdom salon (od aprila 2012), kjer vam ponujamo strokovno svetovanje, hkrati pa tudi vse druge ugodnosti, ki jih ponuja sodelovanje z našim podjetjem.

1. OZAVEŠČANJE, SPODBUJANJE
– Predstavitev učinka glede na investicijo s sistemskim in celovitim pristopom sanacije energetskih izgub skozi stavbni ovoj.
– Izračun prihranka pri energetikih za ogrevanje stavbe je osnovni argument za energetsko učinkovit ukrep.
2. PRIPRAVA, STROKOVNO VODENJE PROJEKTOV
– Izdelava ocene dejanskega stanja stavbe, izvedba termografskega posnetka, na osnovi katerega pripravimo izračun izgub.
– S celovito oceno pripravimo pravilno in sistemsko rešitev za sanacijo energetskih izgub skozi ovoj stavbe, s tem pa investitorju prihranimo del stroška, z izbiro pravih in kakovostnih materialov.
– Pripravljen projekt vsebuje sistemski postopek sanacije, ki jo narekuje finančna konstrukcija posamezne stavbe, in sicer tisti, ki prinaša največji učinek. Tako se sistemsko in celovito lotevamo sanacije objekta. Cilj so preprečevanje izgube energije skozi stavbni ovoj in s tem manjši stroški ogrevanja.
3. IZVEDBA IN NADZOR
– Naše delo ne temelji samo na pripravi sanacije projekta, ampak smo tudi usposobljeni za izvedbo vseh energetsko učinkovitih ukrepov.
– Naš strokovni in tehnično usposobljen kader je zagotovilo za cenovno ugodno opravljeno delo, predvsem kakovostno in v dogovorjenem roku.
– Ob vsej strokovnosti naše tehnične službe pa pri večjih investicijah svetujemo najem gradbenega nadzornega strokovnjaka, saj je ta odgovoren za nadzor kakovosti izvedbe del.
4. DELNO FINANCIRANJE, NEPOVRATNA SREDSTVA
– Našo ponudbo smo okrepili še z možnostjo financiranja določenih energetsko učinkovitih ukrepov.
– S financiranjem ukrepov omogočamo, da za enaka sredstva dobite večjo energetsko učinkovitost stavbe. S tem pridobite višje mesto na lestvici energetskih izkaznic, ki jih država počasi uvaja tudi pri nas – EU želi uvesti plačevanje posameznih enot energetikov glede na izgubo posamezne stavbe.
– Ponujamo vam vse potrebne informacije in tehnično pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklada) ter pripravimo vso potrebno dokumentacijo in izvedemo celoten postopek glede na vrsto ukrepa. Vsi naši predlogi sanacij izpolnjujejo pogoje za pridobivanje nepovratnih sredstev iz Eko sklada.
5. UČINKOVITOST OZIROMA VARČEVANJE
– Z našo strokovno pomočjo lahko zmanjšate izgube tudi za do 60 odstotkov.
– Če je vaš strošek ogrevanja sedaj 500 evrov na leto, bi bil lahko vaš strošek okoli 200 evrov.
– Pri vsej učinkovitosti, ki jo skupaj dosežemo, ne smemo pozabiti na bivalno ugodje v poletnem času, ko temperatura zraka v prostoru ne dosega zunanjih temperatur. Hkrati pa se objekt trajno zaščiti, tržna cena etažne lastnine se poveča, s tem, da ima stavba estetsko dovršen videz, ki ga pri Energdomu strokovno umestimo v okolje.

Vedran Smiljanić, Energdom