Odgovor: Ko nekdo umre, je dolžnost matičarja, da v tridesetih dneh od vpisa smrti v matično knjigo umrlih sestavi smrtovnico in jo pošlje zapuščinskemu sodišču. Podatke za smrtovnico sodišče običajno dobi od pokojnikovih sorodnikov. Matičar oziroma drug organ (lahko tudi sodišče) se mora pozanimati, ali je za pokojnikom ostala pisna oporoka. Matičar je dolžan oporoko skupaj s smrtovnico nato poslati zapuščinskemu sodišču. Potem sodišče razpiše narok za zapuščinsko obravnavo in o tem naroku obvesti vse dediče, za katere izve na osnovi podatkov iz smrtovnice. Če sodišče ne razpolaga z oporoko, povabi dediče, naj sodišču predložijo pisno oporoko, če je ta pri njih.

Dediči boste torej o zapuščinskem postopku obveščeni po uradni dolžnosti s strani sodišča. Glede obstoja oporoke pa se najprej pozanimajte med seboj. Morda o oporoki kaj ve kateri od sorodnikov, morda tudi oseba, pri kateri naj bi gospa oporoko deponirala (denimo notar). Če se bo izkazalo, da gospa ni zapustila oporoke, pa bo uvedeno zakonito dedovanje – premoženje pokojne boste dedovali njeni najbližji sorodniki.

Vprašanje: Imamo zoprn problem, povezan z oporoko. Nedavno je v visoki starosti umrl oče. Teden dni pred smrtjo je svojima sinovoma (jaz sem eden od sinov, drugih dedičev nima) napisal nekakšno oporoko, ki je bila sicer komaj čitljiva, a iz nje se je dalo razbrati, da meni zapušča starejšo hišo, ki je sicer bolj malo vredna. Moj brat se je s tem strinjal, saj ima svojo veliko hišo in tudi dober poklic. Drugih dedičev ni. Oče je oporoko nekam založil, čeprav sva ga poskušala prepričati, naj jo raje deponira pri notarju. Zdaj ne vem, kaj storiti. Ali lahko sodišču dava kakšno izjavo, da je bila taka oporoka dejansko sestavljena? Ali sodišče to sploh upošteva?

Odgovor: Problem je rešljiv. Nobenih izjav ni treba dajati sodišču, ampak vaju bo sodišče v primeru, da med vama ni spora o obstoju in vsebini take oporoke, najprej zaslišalo in po potrebi izvedlo tudi določene dokaze. Če bo ugotovilo, da se vajini izjavi glede obstoja oporoke ujemata, bo razglasilo obstoj pisne oporoke, na osnovi katere boste postali dedič očetove hiše.

mag. Boštjan J. Turk