Odgovor: Ker je zapustnik imel ženo in otroke, bo v vašem primeru prišlo v poštev dedovanje v prvem dednem redu. Prvi dedni red tvorijo zakonec oziroma zunajzakonski partner in pa vsi zapustnikovi otroci. Zakonski in nezakonski otroci so pri dedovanju v pravicah povsem izenačeni, zato zapustnikovi nezakonski hčerki ne boste mogli preprečiti dedovanja. Dediči prvega dednega reda boste dedovali po enakih dednih deležih (per capita), kar pomeni, da bo vsak med vami dobil četrtino celotne zapuščine.

Vprašanje: Lani mi je bistveno prezgodaj preminil oče. Oporoke ni napisal. Oče ni imel žene, imel pa je tri sinove, pri čemer je eden od mojih bratov umrl že pred nekaj leti. Umrli brat je zapustil ženo in dve hčerki. Zanima me, kdo od nas bo dedoval in kolikšen delež? Gre za dedovanje stanovanja in gozda na Dolenjskem.

Odgovor: Ker je imel vaš oče otroke, pride do zakonitega dedovanja v prvem dednem redu. Očetovi otroci (torej bratje) boste dedovali vsak po eno tretjino celotne zapuščine. Ker pa je eden od vaših bratov umrl že pred očetom, bosta njegov delež (tretjino zapuščine) dedovali njegovi hčerki po vstopni pravici (pravica reprezentance). Gre za institut, ki omogoča vstopajočim dedičem (potomcem) dedovanje tistega deleža, ki bi šel njihovemu pravnemu predniku. Ker naše pravo ne pozna vstopne pravice za zakonce, žena vašega pokojnega brata ne bo mogla dedovati po vašem očetu.

Mag. Boštjan J. Turk