Vodo lahko vključimo v sklop vrta na številne načine. Najbolj priljubljen vodni motiv je bazen, so pa še drugi, kot so ribnik, potoček, slap, vodomet itd. Pri oblikovanju naravnemu okolju podobnega vodnega motiva tega zasadimo z rastlinjem, v sodobnih vrtovih pa poudarjamo predvsem z izbiro materialov.

Ribnik

Naravnemu vrtu se najbolje poda ribnik z rastlinjem in drugim življenjem, ki sodi v takšen biotop. Za to ne potrebujemo veliko prostora, saj lahko oblikujemo ribnike različnih velikosti in oblik. Pri zasaditvah upoštevamo dane rastne pogoje in temu primerno prilagodimo izbor rastlin, pomembno pa je, tako kot pri oblikovanju gredic drugje, da ustvarimo sozvočje barv, oblik in vzorcev.

Bazeni

Bazeni so navadno pravilnejših oblik in zato temu primerno delujejo mogočnejše. V nasprotju z ribniki, pri katerih so robovi zasajeni z rastlinjem, pa pri bazenih teh ne zakrivamo, saj so, narejeni iz posebnih materialov, pomembna sestavna prvina.

bazenvrt.jpg

Okrasni bazeni

Okrasni bazeni so lahko dvignjeni ali vglobljeni in najrazličnejših oblik, ki jih prilagodimo vrtu. Njihov poglavitni namen je močan vizualni učinek skupaj z drugimi vrtnimi elementi, ki sestavljajo skladno celoto. Pri okrasnih bazenih se praviloma izogibamo zasaditvam robov in bolj izkoristimo samo vodno površino za plavajočo in drugo rast. Vodna površina pa ima tudi zrcalni učinek, ki se neprestano spreminja v odvisnosti od vremena in rastlin, ki se zrcalijo v njej.

Bazeni za kopanje

Ti so lahko klasični ali naravni. Slednji so oblikovani kot naravni ribniki z zasaditvijo robov in s pomolom, kjer si uredimo prostor za sprostitev. Prednost takšne rešitve je aktualnost tudi v času, manj primernem za kopanje; spomladi bomo občudovali prebujanje in cvetenje prvih cvetlic, jeseni barve, zimski čas pa ima prav tako svoj čar; če je površina nekoliko večja, jo lahko izkoristimo tudi za drsanje.

Vodometi

Priljubljenost vodometov je nesporna in so že od nekdaj sestavni del večjih, pa tudi manjših vrtov. Navadno so vodometi središčna točka pravilno oblikovanih vrtov, saj dajejo vrtu tako zvok kot gibanje in različne svetlobne odseve. Zanimive so tudi njihove oblike, od klasičnih in takšnih, ki posnemajo živali do sodobnejših.

vodomet.jpg

Voda kot zdravilo

Voda je pomembna za življenje, pri njenem oblikovanju kot vrtne prvine pa izkoriščamo lastnosti, kot so žuborenje, gibanje in odsev. Žuborenje potočka, vodometov ali česa drugega, pri čemer voda pada, deluje pozitivno na naše počutje in zdravi posledice stresnega dnevnega dogajanja. Zato je pomembno, da vodne motive približamo prostoru, kjer se pogosteje zadržujemo. Še tako majhen vrt lahko zažari v popolnoma novi podobi z žuborenjem vode in igro svetlobe v njej. Majhni ali veliki vodni motivi najrazličnejših oblik bodo popestrili dogajanje in poudarili celostno podobo vrta, saj bo ta svetlejša in bolj dinamična.