Raziskava, ki bo preverjala, ali lahko izboljšamo počutje v spalnici, bo potekala med 15. februarjem in 15. junijem letos. Na daljavo (prek računalnika) jo bo izvajala arhitektka Špela Kryžanowski ob radionični podpori Manje Vrenko v okviru doktorskega študija na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. V raziskavi lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s svojim elektronskim naslovom, ki se bodo do 9. februarja prijavile na spletni strani Dobra spalnica ter poslale fotografijo svoje postelje (v formatih jpg, gif ali bmp) in enostavno skico tlorisa svoje spalnice (prav tako v formatih pdf, jpg, gif ali bmp).

spal1.jpg

Vse, kar morate po uspešni prijavi storiti, je, da najprej odgovorite na uvodni anketni list, ki vam ga bomo poslali pred začetkom raziskave, potem pa še vsakih 14 dni odgovorite na kratek vprašalnik, ki bo vseboval okoli pet vprašanj o počutju v preteklem tednu. Vsi anketni listi bodo poslani na vaš kontaktni elektronski naslov, odgovarjanje pa vam ne bo vzelo več kot minuto ali dve. Raziskava je anonimna, vaš elektronski naslov pa bo uporabljen izključno za namene raziskave. Svojega imena ni treba navajati. S pomočjo vaših odgovorov bomo lahko spremljali morebitno spremembo vašega počutja v času trajanja raziskave.

Povabite k raziskavi tudi svoje sorodnike, znance in prijatelje. Edina omejitev je, da vsak sodelujoči pošlje prijavo z lastnega elektronskega naslova. V primeru prijave zakoncev so priložene fotografije in skice lahko tudi enake, elektronski naslov pa mora biti drug. Vse informacije so na voljo na www.dobraspalnica.si.