Odgovor: Lahko vas pomirim, saj lahko ignoriranje geodetskega postopka škodi le sosedu. Če je geodet soseda – mejaša pravilno povabil na mejno obravnavo, ta pa se mejne obravnave ni udeležil, je običaj, da pozneje geodetska uprava še enkrat pozove mejaša, da se izjavi o tem, ali se strinja s potekom predlagane meje. Vabilu geodetska uprava običajno priloži tudi kopijo skice iz elaborata ureditve meje in mejaša še posebej obvesti, kje in kdaj si lahko ogleda ta elaborat. Hkrati ga opozori na pravne posledice, če se o predlagani meji ne izjavi. V primeru, da se mejaš v 15 dneh od dneva vročitve vabila geodetske uprave ne izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje, velja domneva, da se strinja s potekom predlagane meje. Tako se lahko meja uredi kljub mejaševemu ignoriranju geodetskega postopka.

Vprašanje: Nedavno sem tudi sam okusil, do kakšnih absurdov lahko pripeljejo postopki ureditve meje. Gre za parcelo na Gorenjskem, glede katere sva s sosedom v mejnem sporu že skoraj dve leti. Začelo se je z mejno obravnavo na terenu, nadaljevalo pa prek obravnave na geodetski upravi. Skupno tem postopkom je, da se sosed s predlagano mejo geodeta ne strinja in kaže neko svojo mejo, ki nima nobene zveze z realnostjo. Zdaj smo v fazi, ko se je tudi postopek ustne obravnave na Gursu končal brez uspeha. Zanima me, kako naprej. Ali taka meja ostane neurejena ali imamo še kakšne pravne možnosti?

Odgovor: Še imate možnosti. V primeru, da tudi po opravljeni ustni obravnavi meja ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnika, ki se ne strinja s predlagano mejo, da v 30 dneh od vročitve oziroma od prejema poziva začne sodni postopek ureditve meje pred sodiščem. Pomembno je torej, da postopek nadaljuje tisti mejaš, ki se z mejo ne strinja, saj se v nasprotnem primeru šteje, da se strinja s potekom predlagane meje, ki jo je predlagal geodet. Če pa sosed vztraja, da je meja drugačna, kot jo je predlagal geodet, bo moral sam začeti sodni postopek ureditve meje pred sodiščem – v tem primeru se postopek evidentiranja urejene meje prekine.

mag. Boštjan J. Turk