Na seji je izvršni odbor sprejel sklep, da se pritožbi glede glasovanja o novem predsedniku panoge za alpsko smučanje ugodi in da se volitve za predsednika panoge ponovi. Tako bo predsednik SZS Enzo Smrekar v roku 30 dni sklical novo volilno skupščino, na kateri bodo ponovili samo volitve za predsednika panoge za alpsko smučanje.

Na konstitutivni seji so člani na predlog predsednika SZS Enza Smrekarja soglasno potrdili dva podpredsednika, in sicer Petro Majdič in Draga Bahuna. Za naslednje mandatno obdobje je bil imenovan tudi direktor SZS Jurij Žurej. Predsednik SZS bo člane IO seznanil s podrobnostmi pogodbe. Razprava je potekala tudi o etičnem kodeksu in dokumentu o integriteti SZS, ki ga bodo strokovne službe pripravile in bo zavezujoč za vse funkcionarje in sodelavce, ki delujejo pod okriljem SZS.

Na SZS je istočasno potekala tudi konstitutivna seja nadzornega odbora, kjer je bil za predsednika izvoljen Viktor Vauhnik.

Nova sestava IO SZS: Enzo Smrekar, predsednik; Petra Majdič, podpredsednica; Drago Bahun, podpredsednik; Ljubo Jasnič, predsednik panoge za skoke in nordijsko kombinacijo; Janez Vodičar, predsednik panoge za tek na smučeh; Srečo Barbič, predsednik panoge za biatlon; Branko Krašovec, predsednik panoge za smučanje prostega sloga; Samo Štante, predsednik panoge za deskanje na snegu; Tomaž Pogačar, predsednik panoge za telemark smučanje; Janez Kocijančič, član predsedstva FIS; Srečko Medven, predstavnik organizacijskih komitejev; Blaž Lešnik, ZUTS.