Glasovanje o podpredsednikih bo opravil izvršilni odbor SZS na naslednji seji. Na tokratni volilni skupščini bodo volili tudi za člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednike zborov posameznih panog, drugih tem pa ni na dnevnem redu. Od 365 je na skupščini prisotnih 294 glasov; posamezni klubi imajo različno številno glasov glede na število članov s plačano članarino. Smrekar je dobil skoraj vse možne glasove, le pet pa je bilo vzdržanih.

Smrekar je višji izvršni direktor strateškega poslovnega področja Atlantic Grup in član uprave Droge Kolinske. Mandat na smučarski zvezi je začel leta 2010 kot eden od dveh podpredsednikov v mandatu Tomaža Lovšeta, ki je odstopil leta 2012. Nov zaplet se je zgodil 17. oktobra lani, ko je na seji izvršilnega odbora (IO) SZS odstopil Ulaga. IO je nato na osnovi tega sprejel sklep, da se sprejme njegov odstop in da se imenuje Enza Smrekarja za v.d. predsednika do izvolitve novega predsednika. Ulaga je dan pozneje sicer zatrdil, da ostaja predsednik SZS, vendar so v nadaljevanju vodenje zveze potekalo brez Ulage. Slednji je skušal funkcijo predsednika opravljati poklicno, kar je naletelo na nasprotovanje večine članstva.

Posvetiti se je treba karieram športnikov po upokojitvi

"V zadnjih štirih letih sem opravljal funkcijo podpredsednika in v zadnjem obdobju vlogo v.d. predsednika. Že ko sem najavil kandidaturo, sem dejal, da si želim, da bi z mano sodelovali dve zelo pomembni osebi. Prva je Petra Majdič, najuspešnejša smučarska tekačica pri nas v zgodovini, ki bo prinesla svež pogled neposredno iz samega tekmovalnega športa. Športnikom se moramo veliko bolj posvetiti tudi izven tekmovalnih karier, da bi jih tako izobrazili, da bi lahko tudi po končani športni poti delovali v zvezi, klubih ali pri naših sponzorjih. Druga oseba je Drago Bahun, gospodarstvenik, med drugim predsednik organizacijskega komiteja skokov v Planici," je dejal Smrekar.

Dovolj je bilo afer

"Želim, da se ne bi več ukvarjali z aferami, ampak da bi umerjeno skrbeli za osnovno poslanstvo zveze in združeno pripravili tudi vizijo dela vsaj za naslednje desetletje. Šele potem se bomo lotili tudi drugih sprememb, med drugim kadrovskih. Spremembe bodo, a ne drastične, saj slovensko smučanje na sploh deluje dobro, kar kažejo tudi izjemni rezultati naših športnikov, ki so v vseh panogah najboljši doslej. Upam tudi na spremembe statuta, ki v nekaterih pogledih ni v skladu s časom, in v tem sklopu uvesti še dve podpredsedniški mesti kot častni funkciji, ki bi ju zasedli sponzorji," je osnove svojega delovanja strnil Smrekar.

Smrekar je po Danilu Douganu, Niku Belopavloviču, Janezu Kocijančiču, Janezu Zajcu, Stanetu Valantu, Lovšetu in Ulagi osmi predsednik zveze v samostojni Sloveniji. Za prvega moža ene najmočnejših športnih organizacij v državi, ki razpolaga z letnim proračunom nekaj manj kot deset milijonov evrov, sta ga predlagala Alpski smučarski klub Kranjska Gora in Smučarsko društvo Ajdovščina.