Pri omenjenem upravnem sporu gre za nedodelitev razpisnih sredstev mariborski občini za naslednjo fazo obnove Mariborskega gradu, potem ko je bila prvotno objavljena pozitivna odločitev na posredovanje ministra Uroša Grilca naknadno spremenjena, Maribor pa je skupaj z občinama Rogaška Slatina in Novo mesto ostal brez razpisnega denarja.

Kot so danes sporočili iz mariborske občine, so hkrati z vložitvijo tožbe sodišču podali tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe in mu predlagali začasno ustavitev nadaljnjih postopkov izvedbe javnega razpisa in sklenitev pogodb s posameznimi izbranimi prijavitelji do pravnomočne odločitve sodišča.

Obnova gradu bi vplivala na razvoj turizma

Mestna občina Maribor se je oktobra lani prijavila na tretji javni razpis ministrstva za kulturo za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo s projektom obnove vzhodnega dela mariborskega gradu. Med 57 prijavljenimi projekti iz vse Slovenije je bilo za sofinanciranje izbranih le šest, med njimi projekt Mariborski grad.

Ministrstvo je rezultate objavilo 17. decembra na svoji spletni strani, iz njih pa je bilo razvidno, da bo finančna sredstva prejelo prvih šest projektov, med katerimi je bil s številom 85 točk uvrščen na tretje mesto tudi mariborski projekt. Šest dni pozneje je ministrstvo izdalo sklep, s katerim je vlogo MOM za sofinanciranje omenjenega projekta zavrnilo, ker je ocenjeno število točk za projekt le 75.

V Mariboru so v zadnjih dneh večkrat poudarili za mesto izjemen pomen obnove gradu, saj bi to aktivno prispevalo k razvoju turizma, ohranjanju kulturne dediščine in razvoju podjetništva v centru mesta. Kot so prepričani, bi večje število obiskovalcev prispevalo k razvoju različnih podjetniških iniciativ, dokončna obnova gradu pa bi zadostila tudi vsem kriterijem kakovostnega varovanja kulturne dediščine.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločitve komisije

Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da gre pri dodelitvi sredstev izključno za upoštevanje odločitev komisije, ki je po zadnjem pregledu v celoti in v skladu z veljavnimi pogoji in merili ocenila vse prispele vloge.

Ministrstvo verjame, da bo mariborska občina lahko v bližnji prihodnosti našla nove možnosti dokončanja obnove mariborskega gradu, saj je ta projekt vključen v nacionalni program za kulturo 2014-2017 in med prednostnimi projekti občin, ki presegajo lokalni pomen.