V študentski skupini Burja, katere kandidati so bili po njihovem mnenju neupravičeno izločeni z oktobrskih volitev v študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), zdaj zaradi "številnih in ponavljajočih sumov netransparentnega delovanja ŠOUP" zahtevajo vzpostavitev legalnega stanja v študentski organizaciji in uporabo vseh zakonitih sredstev, ki so na voljo, da bi se ta vrnila študentom. Če se volitve v ŠOUP ne bodo ponovile na demokratičen način, pa zahtevajo brisanje ŠOUP iz registra študentskih organizacij vse do vzpostavitve zakonitega delovanja.

Sporni sklepi pritožbene komisije, ki jim niso bili vročeni individualno

Predstavniki Burje ob tem ponovno izpostavljajo korektnost načina oddaje in izpolnitve svojih kandidacijskih obrazcev in kot povsem sporne ocenjujejo sklepe pritožbene komisije, ki jim niso bili vročeni individualno, iz njih pa da ni razvidno, katere naj bi bile nepravilnosti v obrazcih.

Za "mnoge nepravilnosti", ki jih študenti sicer očitajo vodstvu ŠOUP, pa je po njihovem mnenju sostorilka tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Tako ŠOUP brez posledic kot edina študentska organizacija nima javno objavljenih finančnih poročil, čeprav to terjajo pravila o finančnem poslovanju, ki so bila sprejeta na ŠOS. Zato so v Burji prepričani, da je skrajni čas, da nadzorna komisija ŠOS "začne delovati v skladu s svojim namenom in opravljati svoje delo vestno in pošteno".

Na ŠOUP so pojasnili, da so volitve potekale v skladu z veljavnimi akti. "O izvedbi volitev je na poziv članice Liste Burja odločalo Upravno sodišče v Novi Gorici, ki je predlog začasne odredbe in zahtevo za razveljavitev volitev na ŠOUP zavrnilo," so izpostavili.

Zunanji opazovalci potrdili pravilnost izvedbe postopka

Poleg tega so potek volitev spremljali tudi zunanji opazovalci ŠOS, ki so potrdili pravilnost izvedbe postopka, prav tako pa je nadzorna komisija ŠOS zavrnila pritožbo na potek volitev ene izmed članic liste Burja, so poudarili na ŠOUP.

Navedbe liste Burja pa so v ŠOS zavrnili kot pavšalne in izraz stiske, v kateri želijo pritiskati na krovno študentsko organizacijo, da se prek medijev opredeli mimo postopkov in organov, ki so v zadevi pristojni. Vsi postopki glede pritožbe na nadzorni komisiji ŠOS namreč še niso zaključeni, opozarjajo.

Kot dodajajo, ŠOS tudi nima vpliva na delovanje posamezne organizacije, "vendar ima na voljo orodja za zagotavljanje legitimnosti delovanja vseh organizacijskih enot ŠOS in jih je preko nadzorne komisije ŠOS tudi uporabila".