Ferjanc je na današnji novinarski konferenci povedal, da so v devetih mesecih ustvarili 63,8 milijona evrov prihodkov, kar je za 3,12 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ocenjuje, da so letos v celjski bolnišnici uspeli v večji meri znižati stroške poslovanja, v leto 2013 pa so vstopili s težko popotnico, saj je bilo predvidno znižanje prihodkov v primerjavi z letom 2012 za dobrih pet milijonov evrov.

Celjska bolnišnica je v devetmesečju na področju specialistično ambulantne dejavnosti načrtovan obseg dela presegla za dva odstotka. Do konca leta Ferjanc predvideva, da bodo izgubo znižali na 292.000 evrov, prihodki pa bi znašali okoli 84 milijonov evrov, kar je za 4,6 odstotka manj kot lani.

Ferjanc poslovanje celjske bolnišnice ocenjuje kot varno, kakovostno in zanesljivo. Ta trend želijo ohranjati tudi v prihodnosti. Letošnji investicijski načrt bolnišnice je bil omejen samo na najnujnejše nabave dotrajane medicinske in nemedicinske opreme ter zaključna vlaganja v energetsko sanacijo in izgradnjo Urgentnega centra Celje. V devetih mesecih je tako bolnišnica za nabavo medicinske opreme namenila približno milijon evrov.

Ministrstvo za zdravje pa je konec oktobra podpisalo pogodbo za izgradnjo omenjenega urgentnega centra, ki je del nacionalnega programa Mreža urgentnih centrov. Vrednost naložbe je Ferjanc ocenil na 9,6 milijona evrov. Delno jo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financira EU. EU bo prispevala okoli 6,2 milijona evrov, podpisana pogodba za gradbeni del in vgradno opremo pa znaša 7,6 milijona evrov.

Za premično medicinsko opremo bo treba izvesti javno naročilo v višini 1,8 milijona evrov. Nov urgentni center mora biti zaradi črpanja evropskih sredstev končan do konca leta 2014.

Strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar je pojasnil, da bo nov urgentni center umeščen v samo središče bolnišničnega kompleksa, zato bo gradnja močno posegla v ustaljeno prometno ureditev na območju bolnišnice.

Z novo pridobitvijo se bo po oceni Vindišarja povečala hitrost in učinkovitost obravnave nujnih stanj v Savinjski statistični regiji, ustrezno se bodo povezali z ostalimi urgentnimi centri, bolnik bo v središču dogajanja, možno bo prilagajati intenzivnost oskrbe potrebam bolnikov ali poškodovancev, zagotovljena bo optimalna oskrba bolnikov s stališča varnosti, obeta se tudi racionalizacija kadrov in medicinske opreme ter optimizacija stroškov dela.

Nov urgentni center bo gradila celjska Gradia, na letni ravni bo center lahko sprejel do 100.000 bolnikov. Nosilec projekta je ministrstvo za zdravje, je še dejal Vindišar.