Na današnji novinarski konferenci na temo kakovosti zraka in zdravja ljudi, ki so jo pripravili Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (Arso), Inštitutom za varovanje zdravja RS (IVZ) ter Mestno občino Nova Gorica, so opozorili tudi na onesnaževanje zraka s prašnimi delci. Slednje je odvisno tudi od količine individualnih kurišč, saj zaradi gospodarske krize ljudje kurijo tudi nekvalitetni les in s tem močno obremenjujejo okolje.

Kakovost zraka se je v zadnjih 60. letih bistveno izboljšala, še vedno pa ne dihamo takšnega zraka kot ga predpisuje evropska zakonodaja. Zato je toliko pomembnejše, da lokalne skupnosti skupaj z državnimi institucijami naredijo konkretne načrte za učinkovito ukrepanje v smeri boljše kakovosti zraka. Ob tem je potrebno upoštevati tudi lokalne posebnosti, od podnebja do industrije in prometa.

Goriška ima podobno kot Slovenska Obala predvsem težave s prekoračenimi vrednostmi ozona

Tanja Koleša iz Arsa je poudarila, da je stanje kakovosti zraka na Goriškem boljše v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami. Goriška ima podobno kot Slovenska Obala predvsem težave s prekoračenimi vrednostmi ozona, vendar je to posledica meteoroloških razmer v poznih spomladanskih in poletnih mesecih.

Zdravje ljudi je sicer močno povezano z onesnaženostjo zraka. Po besedah Petra Otorepca iz IVZ bodo zato v prihodnje potrebni okoljsko naravnani zdravstveni ukrepi. Izpostavil je predvsem negativen vpliv onesnaženega zraka na zdravje otrok ter problematiko naraščanja obolevnosti za astmo.

V prihodnosti bodo podnebne spremembe tiste, ki bodo pogojevale kvaliteto zraka

Na pomen integriranih ukrepov, ki so posledica onesnaženosti zraka, podnebnih sprememb in njihovega vpliva na zdravje ljudi, je opozorila meteorologinja Tanja Cegnar. Sinergični učinki za izboljšanje zraka ter prilagajanje na podnebne spremembe bi po njenem mnenju prinesli dolgoročne učinke in finančne koristi. V prihodnosti bodo namreč prav podnebne spremembe tiste, ki bodo pogojevale kvaliteto zraka, kar se bo še posebej poznalo v mestih.

Ključno za reševanje negativnih vplivov na zdravje ljudi je predvsem ozaveščanje ljudi. Tega se zavedajo tudi na Goriškem, zato stalno spremljajo kakovost zraka v Novi Gorici in njeni okolici ter si z različnimi ukrepi prizadevajo za izboljšanje trajnostne mobilnosti.