Živanovičeva je povedala, da so prošnjo za podaljšanje roka poslali v sredo s priporočeno pošto. Pojasnila je, da vloge za izdajo gradbenega dovoljenja niso uspeli dopolniti, ker jim še vedno ni uspelo pridobiti potrebne služnostne pogodbe za elektrokabel s strani Agencije RS za okolje (Arso).

»Vso dokumentacijo, ki smo jo lahko, smo dopolnili, plačali smo tudi komunalni prispevek, čakamo samo še na Arso. Kar je v naši moči, smo storili,« je dejala Živanovičeva. Ne glede na dosedanje zamude pričakuje, da bi se lahko v jeseni začela gradbena dela.

Je pa že jasno, da investitor ne bo ujel roka iz pogodbe z občino Ravne, po kateri bi prenovljen kompleks moral odpreti 1. januarja 2014. Po novem letu tako nastopi tudi pogodbena kazen, ki je predvidena v višini 9600 evrov mesečno. Če investitor načrtovanega medicinsko-zdraviliškega centra ne odpre do konca julija 2014, pa mora nepremičnino skupaj z zemljiščem vrniti občini.

Živanovičeva je povedala, da so se z občino že pogovarjali o možnosti, da se začetek izvajanja pogodbene kazni prestavi, glede na to da pridobivanje soglasja s strani Arsa ni v njihovih rokah, vendar kakšnega dogovora v zvezi s tem še ni. »Pogodba nam dopušča, da v kolikor ne gre za krivdo z naše strani, da se ti roki malo zamaknejo. Nismo računali, da bo pridobivanje služnostne pogodbe trajalo toliko časa,« je dejala zastopnica ruskega zdravnika.

Načelnica upravne enote Ravne na Koroškem Vlasta Božnik pa je danes za STA dejala, da še niso prejeli zaprosila za podaljšanje roka in da čakajo na morebitno priporočeno pošto. Zakonodaja sicer predvideva podaljšanje roka, če je razlog za to upravičen. Tako Božnikova predvideva, da bodo tudi tokrat rok za dopolnitev vloge za gradbeno dovoljenje podaljšali, vlogo pa bodo obravnavali šele takrat, ko bo popolna.

Občina Ravne na Koroškem je ruskemu zdravniku, ki namerava v Kotljah zgraditi mednarodni rehabilitacijski center, v začetku lanskega leta prodala 17.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče s hotelskim in pomožnimi objekti, parkiriščem in vrtino z izvirom zdravilne mineralne vode.

V ponudbi, ki jo je Inštitut za imunopatologijo in preventivno medicino v lasti Abidova kot edini ponudnik oddal na razpisu občine Ravne, se je sicer investitor zavezal, da bo do konca junija letos v obnovo in dograditev Rimskega vrelca vložil 2,3 milijona evrov.