Ruski zdravnik in mikrobiolog je ob podpisu skoraj pol milijona evrov vredne kupoprodajne pogodbe razkril, da ima s propadajočim dvorcem velike načrte, v obnovo pa da namerava vložiti še najmanj 2,3 milijona evrov. Gradnja oziroma obnova pa naj bi potekala v več fazah. Kot je razkril Abidov zastopnik Simon Mavsar, so vse poletje iskali rešitve, kako bi se lotili obnove, najprej pa so morali razrešiti vprašanje, ali objekt porušiti in zgraditi novega ali ga zgolj obnavljati. "Če bi ga porušili, bi bilo to z vidika varstva naravne dediščine slabo, glede na pregled statike, materialov in inštalacij pa smo se odločili za obnovo. Šele to je bila osnova za pripravo projektne dokumentacije," pojasnjuje Mavsar.

Zdaj ko imajo vse odgovore končno na dlani, so se projektanti lotili svojega dela. "Si je pa profesor zamislil, da bi poleg osnovnega programa rehabilitacije uredili še polnilnico, kjer bi domačini še vedno lahko brez ovir dostopali do zdravilne vode, ob tem pa bi uredili še spominsko trgovino, ki bi naključnim obiskovalcem omogočila, da bi lahko vodo prevzeli v ličnih steklenicah, ne pa, da bi jo točili v neugledne plastenke. Obenem pa bi uredil tudi laboratorij za interne potrebe, da bi spremljali stanje gostov, bil pa bi lahko tudi v podporo domačim in tujim zdravnikom pri izobraževanju," še razkriva Mavsar. A se je, kot je še dejal, Abidov nekoliko prestrašil, da bi to pomenilo precejšnje zamike pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bi morali v tem primeru za vodo pridobiti tudi koncesijo. Poleg tega je ravno včeraj ravenski zavod za zdravstveno varstvo v vzorcih vode zaznal bakterije fekalnega izvora, zato voda trenutno ni primerna za pitje. Zato so si za zdaj zadali cilj, da bodo do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje in nato začeli prvo fazo obnove, po kateri bi dvorec ohranil zunanjo podobo, nekoliko bi ga le razširili. Po kupoprodajni pogodbi, ki jo je investitor podpisal z občino Ravne, morajo obnovljeni Rimski vrelec odpreti prihodnje leto, sicer bi objekt prešel nazaj v last občine, ki bi uveljavljala tudi pogodbeno kazen.