Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uveljavljen z letošnjim letom, je za pripadnike Slovenske vojske (SV) uvedel izjemo pri izplačilu privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS, je sindikat poudaril v sporočilu za javnost.

Po pokojninskem zakonu ima tisti, ki je v SV opravljal vojaško službo najmanj deset let in ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva na njegovem računu pri skladu izplačajo v enkratnem znesku, opozarjajo. Enako pravico ima tudi tisti, ki vojaške službe sicer ni opravljal najmanj deset let, a se mu delovno razmerje na obrambnem področju prekine zaradi starostne omejitve pri opravljanju vojaške službe.

Sindikat vojakov Slovenije zagotavlja, da bo storil vse za spoštovanje omenjene posebne ureditve za pripadnike SV. Napoveduje, da bo v prihodnjih dneh na svoji spletni strani objavil podrobnejša navodila tako za pripadnike, ki so že zahtevali izplačilo privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot tudi za tiste, ki se bodo še odločili za uveljavitev te pravice.

Kad je v odzivu za STA zapisal, da "razume, da je do izplačila sredstev upravičen tisti, ki ni več zaposlen v Slovenski vojski". To stališče po njihovem opozorilu potrjuje tudi mnenje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bilo posredovano v vednost tudi ministrstvu za obrambo.

Kad je ministrstvo za delo zaprosil za mnenje zaradi varstva pravic zavarovancev. "V primeru enkratnega izplačila sredstev zavarovanec namreč ne more uveljaviti pravic iz poklicnega zavarovanja, kot so poklicna pokojnina, dodana doba, odmera pokojnine in ugodnejši dokup pokojninske dobe," opozarjajo. Sredstva teh zavarovancev se še naprej vodijo na njihovih osebnih kapitalskih računih, so pojasnili.