Omenjeni sindikat donedavna še ni imel tega statusa, a ga je letos uredil in 17. aprila z odločbo tudi postal reprezentativen sindikat v vojaških poklicih. Predsednik sindikata Gvido Novak je prepričan, da bi v skladu z ustavo in zakonom morali sodelovati pri sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju. »Sindikat s predlogom tega zakona ni bil seznanjen, prav tako v zvezi z njim ni podal mnenja na osnovi 26. člena zakona o javnih uslužbencih, niti ni mnenja usklajeval z vlado. S tem je bila grobo kršena pravica do soodločanja delavcev, postopek sprejemanja zakona je bil nezakonit, s takšnim postopkom so bile kršene ustavne in zakonske pravice zaposlenih v Slovenski vojski, zato je treba zakon v celoti razveljaviti,« je prepričan Novak. Ustavnemu sodišču bo Sindikat vojakov Slovenije predlagal tudi prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja tega zakona. Zahtevo naj bi predvidoma vložili v četrtek, saj naj bi bil zakon danes objavljen v uradnem listu.

Je pa ta sindikat že včeraj vložil na ustavno sodišče tudi zahtevo za razveljavitev celotnega zakona o uravnoteženju javnih financ (Zujf). Po njihovem je bil postopek sprejemanja nezakonito prekinjen, ko je lani predsednik državnega zbora Gregor Virant ustavil zbiranje podpisov v podporo referendumu proti Zujfu.pk