Miklavčičeva je v izjavi, ki so jo posredovali iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, navedla, da so problem otroške kardiokirurgije, ki je nastopil leta 2007 ob odhodu Vladimirja Sojaka, reševali intenzivno in prioritetno. V reševanje sta se vključila celotna strokovna hierarhija UKC Ljubljana ter pravna služba.

Priložnost za usposabljanje domačih strokovnjakov

Po temeljiti analizi strokovnega vodstva je poleg vključitve Mishalya obstajala le ena alternativna rešitev in to napotitev malih bolnikov na zdravljenje v tujino. »Zagotavljam, da je bila sprejeta odločitev o vključitvi tujega strokovnjaka v tistem času in okoliščinah najboljša tako s poslovnega kot tudi medicinsko strokovnega in sociološkega vidika,« je zapisala.

Kot navaja, je s sprejeto odločitvijo in posledično podpisom pogodbe omogočila oz. dala priložnost za usposobitev domačih strokovnjakov in s tem ustvarila podlago za dolgoročno reševanje problematike otroške kirurgije. Poleg tega so s sodelovanjem Mishalyja zagotovili bistveno nižje stroške izvajanja programa za zdravstveno blagajno v primerjavi s cenami operacij v tujini. Hkrati so s tem omogočili zdravljenje otrok v domačem okolju.

Sama se ni nikoli okoristila

»Glede na vse pozitivne predvidene učinke ob podpisu pogodbe, je očitek, da sem s podpisom pogodbe omogočila pridobitev premoženjske koristi Myshaliju zame nesprejemljiv in grobo žaljiv,« je navedla v pismu. Ob tem je poudarila, da nikakor ne sprejema trditve protikorupcijske komisije, »saj se sama nisem nikoli okoristila, prav tako je Myshali v mojem mandatu dobil plačilo za svoje opravljeno delo in ne na osnovi fiktivnih storitev«.

Ob tem navaja, da je bila po mnenju pravnih strokovnjakov podana pravna podlaga za sklenitev avtorske pogodbe, za kar pa ni bila potrebna slovenska licenca zdravnika. Pogodbo so v skladu z internimi akti pred mojim podpisom odobrili pravni strokovnjak, finančni strokovnjak, poslovna direktorica kirurške klinike in predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja.

Delovala je pošteno in po svoji vesti

Pogodba z Mishalyjem se je v mandatu Miklavčičeve izvajala dobro leto in pol. V tem času, pa kot navaja, ni bila podana nobena informacija o pomanjkljivostih pri izvajanju pogodbe. Poudarila je, da je v svoji dolgoletni poslovni praksi delovala pošteno in po svoji vesti, ob zaznavi pa da je obelodanila znake kaznivih dejanj.

Komisija za preprečevanje korupcije je namreč v sredinem poročilu ugotovila, da sta odgovorni osebi UKC Ljubljana - nekdanja direktorica Darinka Miklavčič in sedanji direktor Simon Vrhunec - z več kršitvami dolžnega ravnanja v obdobju 2007-2011 tujemu kirurgu Davidu Mishalyju v nasprotju z veljavno zakonodajo in sprejetim programom dela prek avtorskih pogodb omogočila plačilo v višini več kot 1,2 milijona evrov v obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni. Minister za zdravje Tomaž Gantar pričakuje odstop generalnega direktorja bolnišnice Simona Vrhunca, ta pa trdi, da se ni okoristil.