Pomagal pri pridobitvi kreditov

NPU je kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma, da je direktorja napeljevala k storitvi obeh kaznivih dejanj, podal še proti eni fizični osebi.

Nekdanji direktor je položaj izrabil tako, da je leta 2008 pomagal pri pridobitvi dveh kreditov, čeprav je vedel, da predloženi zavarovanji (temeljili sta na prirejenih oziroma ponarejenih cenitvenih poročilih) ne bosta zadoščali za morebitno poplačilo kreditov, iz generalne policijske uprave pa so sporočili še, da je bil seznanjen tudi s podrobnostmi namena financiranja obeh projektov.

Banka oškodovana za 1,7 milijona evrov

Prejeti zavarovanji je nekdanji direktor prikril tudi upravi banke, ki je posledično oba kredita odobrila. Ta nista bila nikoli odplačana, kreditojemalec pa si je pridobil premoženjsko korist v višini najmanj 1,7 milijona evrov, za kolikor je bila oškodovana tudi banka.

Januarja je v Ljubljani potekalo več hišnih preiskav v zvezi z domnevno spornim delovanjem NLB. Policija je takrat pridržala nekdanjega direktorja NLB v Kamniku in Kranju Dušana Šuštarja, ki so ga danes tudi ovadili. O tem smo sicer že poročali na naši spletni strani.