Na ARSU so pojasnili, da Jocu Pečečniku in družbi Bežigrajski športni park niso mogli izdati okoljevarstvenega soglasja, ker družbi s svojo vlogo med drugim ni uspelo dokazati, da načrtovani projekt ne bo imel škodljivih posledic na okolje in ker ni upoštevala pripomb stranskih udeležencev.

Številne pomanjkljivosti

Agencija RS za okolje je ugotovila tudi, „da za odločanje nima vseh potrebnih podatkov“. Pojasnili so, da družba Bežigrajski športni park med drugim ni podala celotne ocene hrupa med obratovanjem stadiona, ni ovrednotila vseh vplivov, povezanih s posegom, ni predložila vseh podatkov, ki se nanašajo na prevoz izkopane zemljine in prevoz drugih materialov, ter da se ni opredelila do emisij hrupa vseh strojev, ki jih namerava uporabiti.

Družba prav tako“ ni dopolnila presoje vplivov na okolje v delu, ki obravnava medsebojne učinke različnih vplivov na človekovo zdravje, kar je v nasprotju z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave“.

Spomnimo, ARSO je Bežigrajskemu športnemu parku okoljevarstveno okolje že izdala 30. maja lani. Vendar zaradi pritožb je ministrstvo za kmetijstvo in okolje 24. oktobra izdalo odločbo, s katero je ARSU naložilo, naj ponovi postopek izdaje soglasja.

Civilna iniciativa iz Fondovih blokov zadovoljna in napoveduje nadaljnje aktivnosti za zaščito kulturne dediščine

Vodja projekta izgradnje športnega parka skupaj z obnovo Plečnikovega stadiona Maja Štefula je povedala, da za zdaj še ne morejo komentirati odločitve ARSA, ker odločbe še niso prebrali. Šele potem, ko jo bodo pregledali tudi pravniki, se bodo odločili, kako naprej. "Dejstvo pa je, da zaradi te odločitve ne moremo zaprositi za gradbeno dovoljenje in da bo vse skupaj še podaljšalo postopek," je dejala Štefula.

Na drugi strani pa je Peter Rondaij kot predstavnik civilne iniciative iz Fondovih blokov, ki se je pritožila na prvo izdano soglasje, izredno zadovoljen z odločitvijo ARSA. "Sedaj smo lahko nekaj časa mirni, vendar pa ne bomo nehali z našimi aktivnostmi za ohranitev kulturne dediščine," je dejal Rondaij in dodal: "Ta projekt je popolnoma skregan z odlokom o zaščiti Plečnikove dediščine, o čemer pa se ARSO očitno še ni upal opredeliti."