Ob tem je minister izpostavil, da je velikega pomena, da vztrajata vlada in DZ na stališču, da sta oba terminala skupaj s plinovodom nesprejemljiva. "To je tudi moje osebno stališče in stališče ministrstva, zaradi nesprejemljivih sinergijskih in kumulativnih okoljskih, prometnih in varnostnih vplivov, ki jih takšni terminali povzročajo," je dodal.

Židan meni, da je edina rešitev, da Italija v postopku zavrne izdajo soglasja na podlagi strokovnih argumentov čezmejne presoje in javne razprave ter da Hrvaška, Italija in Slovenija najdejo skupno rešitev za preskrbo plina v tem območju v okviru skupnega načrtovanja severnega Jadrana.

Na ministrstvu verjamejo, da bo Italija upoštevala ugotovitve iz čezmejne presoje in zagotovila dobro stanje v okolju ter trajnostne cilje razvoja severnega Jadrana in našla primernejše rešitve za plinske terminale, kot sta dva terminala v severnem Jadranu, in sicer Žavlje in terminal na morju (off-shore).

Ob tem na ministrstvu predvidevajo, da bo Italija s postopki morda nadaljevala, saj že sedem let izvaja aktivnosti za realizacijo projektov, tako off-shore terminala kot terminala v Žavljah in plinovodov. "Italija namreč trenutno želi uvrstiti projekt Žavlje med evropske prioritete na listo vseevropskih infrastrukturnih projektov (TEN), in sicer na energetsko indikativno listo, kar bi posledično tudi pomenilo prioritetno financiranje iz davkoplačevalskega evropskega denarja, proti čemer je Slovenija odločno podala negativno stališče," so še sporočili z ministrstva.

Italijanski minister za okolje v odstopu Corrado Clini je v začetku aprila za šest mesecev zamrznil okoljevarstveni postopek v zvezi z načrtovano gradnjo plinskega terminala v Žavljah pri Trstu. Pristojne v Trstu je pozval, naj najdejo alternativno lokacijo za terminal, ki naj bo v sozvočju z urbanističnim razvojem tržaškega pristanišča, v nasprotnem primeru pa naj spremenijo prostorski načrt le-tega.

Po mnenju evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika je zamrznitev okoljevarstvenega postopka korak v smeri razveljavitve okoljevarstvenega dovoljenja za terminal. Kot je povedal, pa si v tem trenutku glede tega ne bi upal postaviti dokončne sodbe.