Logatec. Logatčani bodo v nedeljo na referendumu odločali o potrditvi ali zavrnitvi občinskega odloka, s katerim bi v občini nastal nov javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino. Velik del zainteresirane javnosti in opozicija sta se občinski nameri ostro uprla in na pobudo občinskega svetnika Borisa Čičmirka zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma.

Kot nam je pojasnil Čičmirko, zavodu nasprotujejo, ker menijo, da zavod pomeni neracionalno porabo javnega denarja, saj prinaša le podvajanje aktivnosti, ki jih že opravljajo strokovni sodelavci na občini v sodelovanju z društvi. Opozarjajo tudi, da ga občina ustanavlja brez znane konkretne vsebine, programov in projektov. Proti so, ker bodo po njihovi oceni stroški zavoda le še dodatno siromašili kulturne, športne, turistične in mladinske programe. Zavod po njihovi oceni tudi ne zagotavlja uspešnega črpanja evropskih sredstev.

Sporna zgibanka

Dodatne kritike pa je sprožila predreferendumska kampanja občine ali bolje rečeno koalicijske stranke SDS, katere logaški območni odbor je organizator kampanje. »Stranka SDS je v tem primeru zlorabila oblast oziroma za svoje politične interese uporabila institucijo – občino, ki pripada vsem občanom,« nam je dejal Čičmirko, ki ga je zmotilo tudi, da je na propagandni zgibanki, pod katero se podpisujejo »župan in koalicijske partnerice«, občinski grb. Po njegovem se je na ta način pokazalo, da so pri zavodu strankarski interesi in osebne koristi pred interesi občanov.

Ob kampanjo so se obregnili tudi na blogu Logaška tribuna. Več kot zgovorno se jim zdi, da v zgibanki razen politikov o kakšnih drugih podpornikih zavoda izmed ciljnih skupin, ki naj bi jim bil namenjen, ni ne duha ne sluha. Eden glavnih očitkov občini je namreč prav to, da zavodu poleg opozicije nasprotujejo vsa logaška društva, združena v Zvezo kulturnih društev Logatec ter številna druga društva in posamezniki s področja dela z mladimi, športa in kulture.

Župan zavrača očitke o političnem kadrovanju

Župan Berto Menard in koalicijske stranke so sicer izpostavili, da bo pomembna naloga zavoda iskanje novih virov financiranja iz državnih in evropskih razpisov, brez katerih bi zastavljene projekte težko izvedli. Ladislava Furlan (SDS), logaška podžupanja, zadolžena za področja, ki naj bi jih zavod pokrival, je pojasnila, da za razvoj prepotrebne športne, kulturne, turistične in mladinske infrastrukture sredstev v občinskem proračunu preprosto ni. »Treba jih bo zagotoviti iz drugih virov v sodelovanju z občinskimi sredstvi. Zato je potreben zavod.« Župan je očitke, kot so politično kadrovanje in odtegovanje denarja društvom na račun dragega zavoda, odločno zavrnil.