Še vedno ni povsem jasno, zakaj je SDS iz svojih vrst izključila tri člane novomeškega odbora, občinske svetnike Andreja Resmana, Vanjo Kolenc in Mileno Bartelj, ter člana žužemberškega odbora, podžupana Jožeta Šteingla. Kot je dejal Resman, so dobili zgolj obvestila o izključitvi, brez kakršne koli obrazložitve. Izvedeli so le, da naj bi kršili statut stranke oziroma da naj ne bi upoštevali sklepov organov stranke. »Pojasnilo sem skušal dobiti od predsednika novomeškega mestnega odbora SDS Bojana Kekca, vendar mi ga na telefon ni uspelo priklicati, po elektronski pošti pa mi je odgovoril le, da naj se obrnem na sedež stranke v Ljubljani.« Izključeni člani se bodo pritožili. Izvedeli pa smo, da je pobudo za izključitev najprej obravnavala regijska koordinacija, ki jo vodi Albert Pavlič, dokončno odločitev pa prepustila nadzornemu odboru republiške SDS.

Le še dva občinska svetnika iz SDS

Ena od (neuradnih) razlag izključitve omenjenih članov govori o njihovem delovanju v zvezi z volitvami v državni svet novembra lani, ko je na Dolenjskem sicer brez težav (volitve so bile tajne) zmagal Kekec. Sicer pa ni skrivnost, da v novomeški SDS odnosi med Kekcem in nekaterimi člani niso najboljši. Ti naj bi se še poslabšali ob nedavnem razkritju koalicijske pogodbe, podpisane pred volitvami leta 2006, med takratnim predsednikom mestnega odbora SDS Ivanom Grillom in kandidatom za župana Alojzijem Muhičem, nekaj slabe volje pa naj bi menda bilo tudi zaradi Kekčevega poziva članom na februarski shod Zbora za republiko, da naj vsak s seboj pripelje še tri ljudi.

V sprva šestčlanski svetniški skupini v novomeškem občinskem svetu sta tako zdaj le še Kekec in Grill, njun svetniški kolega Ivan Bukovec pa je iz SDS zaradi nesoglasij s Kekcem te dni izstopil prostovoljno. Kekca nam včeraj ni uspelo priklicati, Grill pa pravi, da ne ve, kaj bi lahko bili vzroki za izključitve. Je pa v 8. členu statuta SDS med drugim zapisano, da je lahko član izključen, če pri svojem delovanju ne upošteva statuta ter sklepov organov stranke in zaradi tega nastane moralna ali materialna škoda, če pri svojem delu namerno ravna v nasprotju s programom in interesi SDS ter če s svojim delovanjem povzroča politično škodo stranki.

Šteingel bo vztrajal kot podžupan

Še najbolj zgovoren je bil Šteingel, ki se je na odločitev stranke že pritožil. Kot je dejal, so se pritiski nanj začeli leta 2011, kmalu po tistem, ko Kekec ni bil ponovno izbran za direktorja novomeške Komunale, čeprav sam s postopkom izbire direktorja ni imel nič. Pravi, da bo vztrajal na podžupanskem mestu in da bo še naprej podpiral župana Franca Škufco, saj so se tako dogovorili na odboru stranke pred zadnjimi županskimi volitvami. »Svoje besede ne bom požrl,« je odločen Šteingel, sicer prejemnik več priznanj za dobro delo v stranki.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi iz SDS izključili tudi prejšnjega predsednika regijske koordinacije Silva Mesojedca. Dejal je, da je tudi sam slišal to informacijo, vendar pošte (še) ni dobil. Kot regijski predsednik je odstopil, ko je bil Grill potrjen za kandidata SDS pred zadnjimi državnozborskimi volitvami (in nato tudi izvoljen). »Temu sem nasprotoval zaradi njegovega negativnega delovanja,« pravi. Kot je znano, je prišlo do spora med Grillom in Mesojedcem pred začetkom volilne kampanje, ko so se na spletnem forumu Dolenjskega lista pojavili žaljivi zapisi zoper Mesojedca, takrat tudi možnega kandidata SDS za volitve v državni zbor. Izkazalo se je, da je pisanje prišlo z Grillovega računalnika.