Z današnjo odpravo akta o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Maribor, ki ga je 15. februarja podpisal takratni podžupan v funkciji župana Milan Mikl, je po mnenju novoizvoljenega župana Fištravca »preprečeno novo utrjevanje klientelističnih omrežij znotraj mestne uprave«.

Vzpostavil staro stanje sistematizacije

»S tem sem vzpostavil staro stanje sistemizacije, ki tudi omogoča racionalno in mirno urejanje delovnih procesov na mestni občini,« je pojasnil v današnji izjavi za javnost. O odpravi akta je po elektronski pošti že seznanil vodstva notranjih organizacijskih enot in predstavnike vseh treh reprezentativnih sindikatov javnih uslužbencev v mariborski občini.

Fištravec je današnjo odpravo sporne sistemizacije napovedal v ponedeljek na seji mestnega sveta, na kateri je prevzel županski položaj. Ob tem je napovedal kadrovske spremembe v mestni upravi in odkrito povedal, da vsi predstojniki uradov in služb ne uživajo njegovega zaupanja. V prihodnjih dneh naj bi se z njimi sestal in opravil razgovore.

Sramota za mestno upravo

V svojo ožjo ekipo je Fištravec za svetovalca za sistemska in organizacijska vprašanja imenoval prvega sindikalista na občini Gorana Rajića, ki je že od vsega začetka odločno nasprotoval najnovejši sistemizaciji, saj naj bi ta le še utrjevala vpliv »hobotnice« nekdanjega župana Franca Kanglerja na občini. »To je sramota za mestno upravo,« je Rajić ocenil tudi po ponedeljkovi seji mestnega sveta. Ni pa želel še napovedovati konkretnih rezultatov, ki naj bi jih prinesla odprava sistemizacije, saj kot je dejal, »zadeva ni tako preprosta«.