Županska pooblastila je 56-letnemu Fištravcu predal podžupan Mestne občine Maribor Milan Mikl, ki je po decembrskem odstopu Franca Kanglerja prevzel županske posle. Na nadomestnih volitvah 17. marca je Fištravec kot edini nestrankarski med skupno enajstimi županskimi kandidati zbral 53 odstotkov glasov in tako zmagal že v prvem krogu.

»Mestni svet v sedanji sestavi ni legitimen«

Mandat novemu županu so na današnji seji potrdili vsi prisotni svetniki. Fištravec je sicer v govoru po svečani zaprisegi ponovil svoje stališče, da mestni svet v sedanji sestavi ni legitimen. Kot je dejal, bo sam delal po svojih najboljših močeh v dobro mesta in si prizadeval za projektno koalicijo.

V predstavitvi programa je med drugim napovedal ustanovitev vstajniškega sosveta kot posvetovalnega organa župana, ki »bo držal zrcalo meni in moji ekipi«. Že v torek naj bi odpravil sporno sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi in takoj naročil revizijo računovodskih izkazov občine in javnih podjetij, kot so Marifarm, Dom pod Gorco in medobčinski stanovanjski sklad, ki naj bi podala »objektivni pogled na stanje v občini na dan prevzema županovanja«.

Čim hitrejša pomoč socialno ogroženim

V javnih podjetjih bo po napovedih odpravil institut prokurista, članom uprav omejil uporabo službenih vozil in prepovedal svetovalne pogodbe za delo, ki ga lahko opravijo javne službe. »Moramo narediti vse, da čim prej povečamo pomoč socialno ogroženim,« je nadaljeval. Med drugim je napovedal še ustanovitev občinskega ekonomsko-socialnega sveta, zagotovitev minimalnih učinkov Evropske prestolnice kulture (EPK) tudi v prihodnjih letih ter racionalizacijo projekta Evropska prestolnica mladih (EPM).

V njegovi ekipi bo novi direktor mestne uprave Marko Žula, vodja županovega kabineta Martina Kositer, svetovalec za področje družbenih dejavnosti Gregor Kosi, svetovalec za področje sistemskih in organizacijskih vprašanj Goran Rajić, svetovalka za pravne presoje delovanja Nataša Ogrizek in svetovalec za odnose z javnostmi Bartolo Lampret. Vsi bodo po besedah Fištravca še ta teden podpisali zavezo k nekoruptivnem delovanju.

Politični novinec z značilnim klobukom in kritičnim umom

Sociolog Fištravec je v politiki novinec, a s svojim značilnim klobukom in kritičnim umom Mariborčanom znano ime. V ospredje je stopil ob decembrskih množičnih protestih v Mariboru, tako kot komentator kot aktiven udeleženec. Skupaj z drugimi vidnimi Mariborčani, kot so Vesna Vuk Godina, Peter Boštjančič, Vlado Novak, Tone Partljič, Primož Premzl in Boris Vezjak, je tvoril skupino Skupaj za Maribor, ki je tudi aktivno podprla njegovo kandidaturo za nadomestnega župana Maribora. Mesto bo kot 40. župan po vrsti vodil do naslednjih rednih volitev predvidoma jeseni prihodnje leto.

Kljub želji Fištravca, da bi se zaradi možne udeležbe večjega števila ljudi preselili v večjo dvorano, je današnja seja mestnega sveta potekala na običajni lokaciji v dvorani Rudolfa Maistra na sedežu občine. So pa javnosti omogočili spremljanje neposrednega prenosa seje v avli pri glavnem vhodu v občino, nekaj znanih obrazov z mariborskih protestov pa je spremljajo sejo v dvorani.

Mestni svetniki so na današnji seji potrdili tudi mandat novemu mestnemu svetniku Liste za Maribor Valterju Pristovniku, ki je nasledil Alojza Križmana. Prav tako so se seznanili z imenovanjem novoizvoljenih mestnih svetnikov SD Aleksandre Kalacun, Metoda Dolinška, Jadranke Barbarić in Miroslava Blažiča.