V Dnevniku smo sredi marca poročali o tem, kakšna pošta je prišla iz Bruslja v Ljubljano. V njej je evropska komisija pozvala Slovenijo, da mora v občini Kidričevo odstraniti več kot 107.000 kubičnih metrov odpadnih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju. Če ne bo izpolnila te naloge, bi komisija zadevo predala sodišču EU, ki bi državo utegnilo tudi denarno kaznovati. Zahteva iz Bruslja pa ne bo izpolnjena, kažejo odzivi vpletenih strank.

Albin Brencl, direktor in lastnik podjetja Albin Promotion, d. o. o., iz Majšperka, je prepričan, da sanacija gramoznice ni več njegova obveznost. Po njegovem mnenju bi to morala storiti občina Kidričevo. Brenclovo podjetje si je leta 2006 pridobilo okoljevarstveno soglasje za predelavo izrabljenih avtomobilskih pnevmatik v omenjeni jami. Zdrobili naj bi jih in s tem materialom zapolnili jamo. Vanjo je Albin Promotion v minulih letih odložil skupno 48.180 ton izrabljenih gum.

Brencl: Gramoznico sem vrnil občini Kidričevo

Te načrte sta leta 2008 prekrižala dva podtaknjena požara. Ustanovila se je civilna iniciativa za sanacijo in zaprtje Brenclove gramoznice, ministrstvo za okolje in prostor pa je sprožilo postopke za odvzem dovoljenj. Najprej je vlada julija 2011 preklicala gradbeno dovoljenje, maja lani pa je Agencija RS za okolje zavrnila Brenclovo vlogo za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov. Avgusta lani je jamo obiskal inšpektor za okolje in Brenclu izdal odločbo, po kateri mora iz opuščene gramoznice najkasneje do konca januarja 2013 odstraniti vse tiste gume, ki niso prekrite z zemljino.

Brencl trdi, da ne more dokončati svojega sanacijskega projekta, ker za to nima več potrebnih dovoljenj. »Ker nismo izpolnjevali pogojev služnostne pogodbe z občino Kidričevo, smo zemljišče vrnili lastniku, občini Kidričevo. Ta se zdaj sprašuje, kaj bo s tem zemljiščem in s predelano gumo. Naš odgovor je bil: 'To ste si želeli in sedaj ne sprašujte nas',« razlaga podjetnik. Brencl nam je razkril, da je ministrstvo za kmetijstvo in okolje njegovemu podjetju že izdalo izvršbo odločbe, po kateri mora izprazniti gramoznico, njegovo pritožbo pa je konec februarja ministrstvo zavrnilo.

Občina in država: Odgovoren je Albin Promotion

»Pričakujem, da bo opomin evropske komisije prispeval k temu, da bodo odpadki odstranjeni, če ne drugače, naj jih odstrani država na stroške zavezanca,« terja Anton Leskovar, župan Kidričevega. Takšno možnost namreč ponuja že omenjena odločba okoljskega inšpektorja. Župan še poudari, da občina Kidričevo ni zavezanec za odstranitev odpadnih gum, ker jih je v gramozno jamo odložilo podjetje Albin Promotion.

»Podjetje Albin Promotion je imetnik odpadnih gum, torej je odgovorno za pravilno ravnanje z njimi,« trdijo tudi na ministrstvu za kmetijstvo in okolje in prav tako omenjajo odločbo pristojnega inšpektorata. Inšpektor je zavezanca opozoril, da bo v primeru neizpolnitve obveznosti to dejanje opravil pooblaščeni izvajalec del. Albin Promotion ni začel v roku odvažati gum, zato je inšpektor od dveh izvajalcev gradbenih storitev pridobil ponudbi za odvažanje gum.

Takšno izvršbo, ki bi jo moralo plačati Brenclovo podjetje, bi lahko začeli izvajati najhitreje 13. maja. Torej bo v primeru, če se Brencl ne bo samoiniciativno lotil sanacije, Slovenija zamudila postavljeni rok evropske komisije. Vendar si zaradi tega na ministrstvu ne belijo glave. »V zadevi kršitve prava EU zaradi zasipavanja gramoznih jam Kidričevo z odpadki je Slovenija še v dokaj zgodnji fazi izrečenih upravnih ukrepov. Ima še dovolj časa za odpravljanje kršitve, da v naslednjem daljšem obdobju ne bo obsojena na plačilo denarnih kazni,« so nam sporočili z ministrstva.