Kot so danes sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so izdali odločbi o dodelitvi sredstev za projekta prenove večnamenske dvorane Bonifika in druge faze prenove športne dvorane Podmežakla. Za izvajanje obeh projektov, ki prispevata k ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, pa je odgovorno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Športno dvorano Podmežakla, ki je doslej lahko sprejela 4500 gledalcev, bodo v okviru projekta uredili tako, da bo lahko razen za dogodke na ledu sprejela 5500 obiskovalcev. Poleg tega bodo uredili dodatne evakuacijske izhode, novo požarno stopnišče in dvigala, pomožne in VIP-prostore, dodatno klančino in kabine za komentatorje. Hkrati bosta prenovljeni streha in fasada.

Tako bodo v dvorani Podmežakla zagotovljeni pogoji za organizacijo različnih prireditev na najvišji mednarodni ravni. Naložba pa bo v širši Gorenjski regiji prispevala tudi h krepitvi turistične ponudbe in nadaljnjemu razvoju turizma, so prepričani na ministrstvu, kjer so za osem milijonov evrov vredno prenovo zagotovili skoraj tri milijone evrov evropskih sredstev.

Za obnovo večnamenske dvorane Bonifika v Kopru, katere vednost je 2,8 milijona evrov, pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,2 milijona evrov. Naložba obsega notranjo prenovo, prenovo zunanjih površin in posodobitev energetskega sistema ter opreme.

Namen projekta je zagotoviti pogoje za racionalno obratovanje dvorane in njeno uporabo za gostitev nacionalnih in mednarodnih športnih tekmovanj, kulturnih in drugih prireditev. Uresničitev naložbe bo prispevala k bogatitvi turistične ponudbe, razvoju drugih storitev, nastanku novih delovnih mest in krepitvi prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu, poudarjajo na ministrstvu.