Pravilnik o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov je minister za obrambo Aleš Hojs podpisal 27. februarja, nekaj ur pred izglasovano konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše, opozarjajo v SVS. Sporni pravilnik določa, da lahko pripadniki SV na dežurstvu in straži delajo tudi več kot 12 ur dnevno.

V tem primeru se pripadnikom SV ure preko 12 ur, ko niso obremenjeni z delovnimi nalogami in efektivno ne delajo, plačajo skladno s kolektivno pogodbo za javni sektor v višini 20 odstotkov ure, kakor da so v pripravljenosti na domu, pojasnjujejo v SVS. Po njihovem mnenju gre za nezakonit pravilnik.

»V Sindikatu vojakov Slovenije nam ni jasno, kako se je lahko Sindikat ministrstva za obrambo s takšnim pravilnikom strinjal, saj se minister v preambuli sklicuje na njihovo mnenje,« se sprašuje predsednik SVS Gvido Novak. Kot pojasnjuje, SVS v tožbi zahteva odpravo 2. in 3. člena pravilnika.

Pripadniki SVS so v času dežurstva, na straži, vajah in terenskih usposabljanjih v službi in se jih ne more plačevati kakor druge javne uslužbence, ko so ti doma v stalni pripravljenosti, da v primeru potrebe pridejo v službo, menijo v SVS. Kot pravijo, pravilnik skuša v pravni red umestiti termina pripravljenost na delovnem mestu in na določenem kraju, ki jih zakon o sistemu plač in kolektivna pogodba za javni sektor ne poznata.

Po Novakovih besedah je SVS 15. novembra lani zaradi »takšnega nezakonitega obračunavanja« ur pripadnikom SV že vložil kolektivno tožbo za izplačilo nadur, ki so po veljavnih zakonih in kolektivnih pogodbah edino možno plačilo, ko so pripadniki SV v službi.

SVS je v predlogu kolektivne pogodbe za pripadnike SV pred dvema letoma ponudil rešitev plačevanja pripadnikov za pripravljenost na delovnem mestu ali na določenem kraju, kot je to bilo urejeno pred uvedbo novega plačnega sistema, a se ministrstvo ni želelo pogajati za sklenitev kolektivne pogodbe za pripadnike SV, opozarja Novak.

Po njegovih besedah sta tokratna tožba in tožba z novembra lani posledica pomanjkanja socialnega dialoga. Vojake se plača 80 centov na uro za pripravljenost na domu, čeprav so dejansko v službi, kar je nedopustno in nedostojno, še dodaja Novak.

Na ministrstvu so v odzivu zapisali, da vsebine tožbe ne morejo komentirati, ker z njo še niso seznanjeni. Hkrati so pojasnili, da je pravilnik pripravljen skladno z določbami zakona o obrambi in s kolektivno pogodbo o javnem sektorju, zato se z navedbami sindikata o njegovi nezakonitosti ne morejo strinjati.

Zakon o obrambi namreč kot posebne pogoje dela med drugim določa tudi dežurstvo, stražo, pripravljenost za delo oziroma dosegljivost, delo v terenskih razmerah na določenem kraju in ob času, bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma na drugem določenem kraju, pojasnjujejo na ministrstvu. Zakon ureja tudi pripravljenost za delo na delovnem mestu pri institutu straže in dežurstvu, določneje pa ga opredeljuje tudi institut pripravljenosti za delo.

Pripravljenost za delo je v zakonu opredeljena kot čas, v katerem mora biti delavec, ki dela na obrambnem področju, pripravljen za delo na delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu. Pripravljenost za delo se ne prišteva k številu ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti. Ko mora delavec med pripravljenostjo za delo v resnici delati, se te ure prištevajo k številu ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti. Višino plačila za pripravljenost pa določa kolektivna pogodba za javni sektor, še navajajo na Morsu.