Predčasno glasovanje bo potekalo od danes do četrtka med 9. in 17. uro na sedežu Občinske volilne komisije občine Piran na Tartinijevem trgu 2.

Tisti volilni upravičenci, ki bi želeli glasovati na domu, pa morajo svojo zahtevo nasloviti na občinsko volilno komisijo do četrtka.

Svet občine Piran je odlok o prostorskem načrtu za območje Kampolin terase, ki predvideva pozidavo in ureditev istoimenske hudourniške grape, soglasno sprejel že novembra lani. Na območju, ki je v večinski lasti občine, lastnik tretjine zemljišča pa je projektno podjetje DIB3, je predvidenih približno 42 novih stanovanj in 125 parkirnih mest.

V Civilni iniciativi za zeleni Kampolin, kjer nasprotujejo gradnji stanovanj v hudourniški grapi, želijo pa si ureditve zelenega območja, so nato zbrali potrebne podpise za razpis referenduma in jih prejšnji mesec oddali na občinsko vložišče.

Občinski svet je nato na zadnji redni seji za 24. marec razpisal referendum, ki bo potekal na območju celotne piranske občine.