"Če se občine same odločijo za dokapitalizacijo Marifarma in za to najdejo tudi zakonito pravno pot, jim bomo brezpogojno stali ob strani," je poudarila Vrabičeva, ki pa se boji, da to še ne bo hitro mogoče, saj je odlok in s tem tudi neposreden prenos lastništva nezakonit in se zato tudi pravno formalno še ni zgodil in vpisal v sodni register.

Direktorica lekarn ob tem opozarja, da je lahko čas, ki bo pretekel, preden se bo to dejansko zgodilo in bo Marifarm postal neposredna odgovornost občin lastnic, za Marifarm, s tem pa tudi za okoli 130 zaposlenih, usoden, zato je njihova aktivna vloga trenutno nujna, še posebej, če si lastniki res želijo njegovo rešitev.

Do vpisa prenosa lastništva v registru so Lekarne Maribor pravno formalno edini lastnik Marifarma

Kot trdijo v Lekarnah Maribor, so do vpisa prenosa lastništva v sodnem registru pravno formalno edini lastnik Marifarma, vpis pa je, kot poudarjajo, po mnenju večine pravnikov nemogoč, saj je 17. člen v odloku, ki predvideva neposreden prenos lastništva, nezakonit. To je bil tudi ključen problem novega odloka o ustanovitvi Lekarn Maribor, ki je začel veljati 26. februarja letos in na spornost katerega je vodstvo lekarn nenehno opozarjalo.

"Žal pa predsednica sveta zavoda Tanja Vindiš Furman ni imela posluha za naša opozorila in točke nikoli ni želela umestiti na dnevni red sej sveta zavoda. Šele ko je vodstvo Marifarma sporočilo zahtevo o dokapitalizaciji, smo se na svetu zavoda sploh začeli prvič resno pogovarjati o možnih rešitvah, četudi o poslovanju slednjega nismo imeli nobenih relevantnih podatkov," je zatrdila Vrabičeva.

Vodstvo lekarn je pripravilo nabor ukrepov glede izvajanja novega odloka in upravljanja Marifarma

Na zahtevo članov sveta zavoda je vodstvo lekarn na seji pretekli teden pripravilo nabor ukrepov glede izvajanja novega odloka in upravljanja Marifarma s strani Lekarn Maribor. Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno, torej je po besedah Vrabičeve zanje kot predstavnica mariborske občine s figo v žepu glasovala tudi Vindiš Furmanova.

Direktorica Lekarn Maribor bo zdaj vse župane občin solastnic, vključno z novoizvoljenim mariborskim županom Andrejem Fištravcem, povabila na srečanje, kjer jih želi seznaniti z realnim stanjem v njihovem javnem zavodu in na katerem bi se konstruktivno pogovorili o nadaljnjih korakih pri reševanju Marifarma.